Mette Nord i Fagforbundet skriver at en tillitsreform «er motsatsen til Høyres markedstenkning» (DN 28. august). Med Høyre i regjering står folk to uker kortere i helsekø enn de gjorde da de rødgrønne styrte, selv etter mer enn ett år med pandemi. Regjeringen har etter åtte budsjetter lagt til rette for en vekst i pasientbehandlingen på over 18 prosent, og deltidsandelen i sykehusene har også gått ned i perioden.

Margret Hagerup
Margret Hagerup (Foto: Per Thrana)

Dette måles og følges opp i styringsdialogen med helseforetakene.

Arbeiderpartiets varslede tillitsreform skal gjøre ansatte mer fornøyd og fjerne bestiller-utførermodellen i offentlig forvaltning. Mindre skal måles, telles og sammenlignes. Det kan høres fint ut, men det er en dårlig tilnærming til både kvalitetsutvikling og for å sikre tilstrekkelig kapasitet i tjenestene.

Tromsø kommune har aldri hatt større utfordringer innen helse og omsorg enn etter noen år med det som kalles en tillitsreform. De har brukt millioner de ikke hadde til å avvikle valgfriheten i omsorgen, samtidig som de har gjort kutt i de offentlige velferdstjenestene.

De kuttet blant annet hjemmetjenestene fra hver tredje uke til hver fjerde uke, og innenfor helse og omsorg bruker Tromsø kommune fortsatt langt mer penger enn det de gjør i resten av landet, uten at brukerne av tjenesten nødvendigvis opplever at det er blitt bedre kvalitet på tjenestene. Lite tyder på at de ansatte er mer fornøyd heller.

Er det dette som er tillitsreformen Ap vil spre til hele landet?

Venstresidens svar på spørsmål om samarbeid mellom offentlig og private er ikke konstruktive. Skal vi løse de store oppgavene vi står ovenfor som samfunn de kommende årene så burde vi heller diskutere hva som gir best tjenester, mest nytenkning og best velferd. Vi bør diskutere hvilke vilkår som må være på plass for et godt samarbeid.

Kommunale og ideelle aktører kunne ikke klart barnehageløftet alene, og å satse på at de klarer eldreomsorgsløftet alene er å gjøre en stor utfordring større.

Det bør ikke bety noe hvem som utfører tjenestene. Målet må være gode tjenester.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.