Anne-Cecilie Kaltenborn (NHO Service og Handel) og Karita Bekkemellem (Legemiddelindustrien) kommenterer i DN 4. april vårt innlegg av 28. mars. De peker innledningsvis på at man i USA må ha helseforsikring for å få behandling på offentlig sykehus, og anfører dette som argument for at norske og amerikanske forhold ikke kan sammenlignes.

Denne debatten handler imidlertid om sykehjem, ikke sykehus.

Nærmere 70 prosent av finansieringen av amerikanske sykehjem kommer fra offentlige velferdsprogrammer som Medicaid og Medicare. Kun ti prosent er finansiert gjennom private forsikringsordninger.

Anders Kvale Havig
Anders Kvale Havig

Når sykehjemmene i USA og Norden har relativt lik sammensetning av ansatte og relativt like pasienter, er det heller ikke riktig å si at «amerikansk eldreomsorg har ingenting å gjøre med situasjonen i Norge». De to kommenterer heller ikke at de kommersielle sykehjemmene i Norden og USA i stor grad er eid av samme type eiere, som internasjonale private equity-fond og private investorer.

Det er liten grunn til å tro at disse eierne opererer veldig annerledes i Norden enn i USA.

Brooke A. Hollister
Brooke A. Hollister

De to artikkelforfatterne hevder at vi kommer med «en rekke udokumenterte påstander om private sykehjem i Norge». Her må vi be dem være konkrete: Hvilke udokumenterte påstander kommer vi med?

Vårt innlegg i DN 28. mars reiser spørsmålet om vi bør se til erfaringer fra andre land – vi kommer ikke med noen påstander om norske sykehjem.

Når det gjelder deres kommentarer om erfaringer fra Norge, er bildet mer nyansert enn de hevder. Rapportene de referer til fra Oslo har betydelige metodiske svakheter knyttet til kvalitetsindikatorene og modellene forklarer kun en liten andel av forskjellene mellom kommersielle og ikke-kommersielle sykehjem.

Resultatene fra undersøkelsene i Oslo kommune viser også at de kommersielle sykehjemmene i mange av de undersøkte årene presterer dårligere enn de kommunale, blant annet i 2012, hvor ingen av de kommersielle var blant de 20 sykehjemmene med høyest skår fra bruker- og pårørendeundersøkelsene.

Det kan også nevnes at de tre rapportene som de referer til fra Oslo ikke inneholder en eneste referanse til nasjonale eller internasjonale forskningsartikler. Videre er alle rapportene laget på oppdrag fra og finansiert av NHO.

Vi finner det oppsiktsvekkende at Kaltenborn og Bekkemellem avfeier fagfellevurderte studier fra vestlige land publisert i vitenskapelige tidsskrifter, og samtidig ukritisk referer til rapporter skrevet av private konsulent- og analyseselskaper, initiert og finansiert av NHO.

Vi mener man bør være forsiktig med å hevde at forholdene i Norge er så spesielle at erfaringer fra andre vestlige land ikke er relevante. Her er det viktig å poengtere at studiene det er snakk kommer fra land vi vanligvis sammenligner oss med, ikke bare USA (jf. også den nylige Orpea-skandalen i Frankrike). Studiene benytter videre gode datasett – langt bedre enn de nordiske – og resultatene er såpass tydelige og entydige at vi mener det er viktig at de blir en del av den offentlige debatten i Norge.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.