Helge Eide, områdedirektør for interessepolitikk i KS

Aps helsereform en avsporing

«Én innbygger – én journal» og digital samhandling mellom helsenivåene må være førsteprioritet, uansett hvilken regjering vi får etter valget.

Publisert: Oppdatert:

En felles forvaltning vil ikke kunne forene disse. Mens spesialisthelsetjenesten er opptatt av diagnoser, behandling og helbredelse, er primærhelsetjenesten i tillegg grunnleggende opptatt av funksjon og mestring i hverdagen, skriver artikkelforfatteren.
En felles forvaltning vil ikke kunne forene disse. Mens spesialisthelsetjenesten er opptatt av diagnoser, behandling og helbredelse, er primærhelsetjenesten i tillegg grunnleggende opptatt av funksjon og mestring i hverdagen, skriver artikkelforfatteren. (Foto: Christopher Olssøn)