I et innlegg i DN 1. august skriver ingeniør Thore Hagberg at byggingen av nytt sykehus på Aker skyldes at tomten på Gaustad er for liten. Det er feil. Beslutningen om å bygge er stort akuttsykehus på Aker er ikke knyttet til arealsituasjonen på Gaustad, men til et ønske om å etablere ett stort akuttsykehus i Oslo i tilknytning til den nye legevakten på Aker, samtidig som region- og landsfunksjonene samles på Gaustad.

Det er i alle styresaker gjennom hele konseptfasen for videreutviklingen av OUS opplyst om hvilke utvidelsesmuligheter som foreligger på Gaustad.

Høydene på byggene på Gaustad er nedjustert, og planene innebærer nybygg med en maksimal høyde på 49 meter. Det er ikke «ekstremt høye bygg», slik det hevdes i innlegget.

I tillegg legger løsningen til rette for en god integrasjon med gamle Gaustad sykehus. Det etableres cirka 141.000 m² nybygg på Gaustad, i tillegg til de cirka 210.000 m² som allerede er der. Bruk av gamle Gaustad gir potensial for utvidelser i størrelsesorden 50-60.000 m² uten å rive eksisterende bygningsmasse. Dette er i sum tilstrekkelig for å plassere inn de funksjonene som er forutsatt plassert på Gaustad.

På Ullevål er det, helt korrekt, et stort område til disposisjon, men en utbygging på Ullevål-området forutsetter mer ny bygningsmasse, omfattende sanering av eksisterende bygg og omlegging av infrastruktur. Rapporten som ble lagt frem for styret i Helse Sør-Øst RHF i juni, viser at utbygging av Ullevål vil bli om lag 13 milliarder kroner dyrere og ta syv år lengre tid enn utbygging av Gaustad.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.