Eva Grinde omtaler nedleggelsen av Aker sykehus i en kommentar 8. juli. Hun forklarer problemene som oppsto etter nedleggelsen med at ansatte fra Aker ikke ville flytte over til det nye sykehuset på Lørenskog. Det er i beste fall en forenkling.

Det var ikke fysisk plass hverken på Akershus universitetssykehus eller på Ullevål til å ta over pasientene fra Aker. Sykehuset på Lørenskog så seg faktisk nødt til å omgjøre den asfalterte ambulansegarasjen til sengesal en periode. De fikk raskt fylt opp stillingene, men klarte likevel ikke å håndtere pasientøkningen.

Løsningen ble å inngå avlastningsavtaler med de private, ideelle sykehusene i Oslo. Innbyggerne fra Groruddalen fraktes til det sykehuset som har ledig kapasitet den enkelte dag – de reiser altså uspesifisert når de rammes av sykdom, også i dag. Det er en dårlig løsning.

Heller ikke på Ullevål var det plass til virksomheten som skulle overføres, og store avdelinger ble liggende isolert igjen på Aker. Det er også en dårlig løsning.

Å legge ned sykehus i et område med kraftig befolkningsvekst skaper problemer. Antallet innbyggere i Oslo og Akershus har økt med om lag 200.000 fra Aker ble nedlagt til i dag – mer enn hele Trondheim by. Også fremover ventes kraftig vekst, og i tillegg vil eldrebølgen slå inn for fullt.

Helse Sør-Øst har nå på nytt vedtatt å legge ned et sykehus – denne gang landets største akuttsykehus. Aktiviteten skal flyttes til to trange tomter på Rikshospitalet og Aker, uten gode fremtidige utvidelsesmuligheter. Igjen bygger planen på særdeles optimistiske forutsetninger.

En trenger ikke være spesielt mørk til sinns for å forutse at nedleggelsen av Ullevål vil skape betydelige problemer. Vanskene med å legge ned sykehus i Oslo skyldes ikke vrange ansatte, men rett og slett befolknings- og aktivitetsvekst – og dårlige planer.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.