Akson er et luftslott

Digital samhandling i helsevesenet skal fornyes. Direktoratet for e-helse hevder at Akson, et nytt, felles nasjonalt journalsystem for primærhelsetjenesten, gir best avkastning for skattepengene. Det hviler imidlertid på urealistiske forutsetninger, og noen oppgaver er for store selv for et direktorat.

Akson ligger an til bli et katastrofalt feilskjær og må stoppes: Vi trenger en robust og realistisk plan som legger færre egg i én kurv.

Det er lett å forstå direktoratets frustrasjon over krevende koordinering mellom mange små leverandører. Alle er enige i behovet for omfattende tiltak. Men i moderne helsetjenester er journalsystemet mye mer enn bare en journal, det brukes for å styre hvordan behandlingen skjer, og hvem som skal utføre den.

Ideen bak Akson er å ta et produkt utviklet for et internasjonalt marked og så tilpasse det til å dekke behovene til norsk primærhelsetjeneste. Dette forutsetter store tekniske endringer både i det valgte produktet og i systemene rundt.

Det forutsetter også omfattende ensretting av arbeidsprosessene i et stort antall små og store helsevirksomheter over hele Norge – fra fastleger og legevakt til sykehjem, skolehelsetjeneste, fysioterapeuter og hjemmetjeneste.

Dersom man ikke lykkes i å ivareta behovene til så ulike brukergrupper, vil motstanden bli intens. Det vil bli kalt endringsmotstand, men hva om motstanden skyldes dårlige, sentrale valg?

Det pågående prosjektet for felles journal i Midt-Norge, Helseplattformen, kan sees som et pilotprosjekt for Akson. I konseptvalgsutredningen for Akson erkjenner direktoratet at det er usikkert hvorvidt det finnes leverandører som kan tilby de estimerte gevinstene: «I så måte vil Helseplattformen kunne bekrefte om det finnes et leverandørmarked som evner å levere på dette funksjonelle nivået». Som Aftenposten skriver 25. august: Det viser seg allerede nå at Helseplattformen har undervurdert kompleksiteten i prosjektet.

Journalsystemet skal leveres av amerikanske Epic, som nylig ble innført som standardsystem i København-regionen gjennom prosjektet Sundhedsplattformen. Erfaringene derfra er ikke tillitvekkende.

Danmarks statsrevisor Peder Larsen uttalte: «Det er jo ikke mulig å tro at profesjonelle aktører er i stand til å lage et så elendig produkt. Det er synd for politikerne i hovedstaden at de har hatt noe med dette prosjektet å gjøre. Dette grenser til amatørmessig».

Akson er svært høyt spill, med dårlige odds. Dersom gamblingen mislykkes, er konsekvensen alvorlig. Direktoratet skriver selv i sin samfunnsøkonomiske analyse at investeringen i én felles nasjonal løsning for helse- og omsorgstjenester er irreversibel, og at den vil innebære gjennomgripende endringer for aktørene som omfattes av tiltaket.

Det kan bety dårligere behandling, lang ventetid, og en helt uakseptabel tilleggsbelastning for de tusenvis av ansatte som hver dag går på jobb for å gjøre oss friskere. Og vi kommer ikke til å ha noen realistisk vei ut av det.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.