Norge-Kina-forholdet er normalisert. Denne uken inviterer både Nærings- og fiskeridepartementet og NHO til arrangementer for å diskutere hvilke muligheter dette gir. Med en amerikansk president som skaper stor usikkerhet rundt fremtiden for global handel, var det på høy tid å få smeltet den kinesiske isfronten.

Hodebryet er imidlertid ikke over her hjemme, hverken for politikere eller industriledere.

Artikkelforfatteren: Henning Kristoffersen, sosialantropolog og Kina-ekspert  
Artikkelforfatteren: Henning Kristoffersen, sosialantropolog og Kina-ekspert