Aker vil ikke utgi Henrik H. Langelands bok om konsernets nyere historie. Det verbale basketaket som har oppstått, minner en på at næringslivshistoriske bokverk ofte speiler bedriftenes makthierarki. Kanskje bøkene bør handle litt mindre om ledende menn og litt mer om damene ved skrivemaskinene?

Alle detaljene rundt hvorfor Røkke og kompani har mislikt Langelands bokmanus, er ikke kjent.