Hermon Melles, saksbehandler hos Jussformidlingen

Luftslottet «meglergarantien»

Meglers undersøkelsesplikt av boligkjøpere som har privat finansiering, bør reguleres strengere enn det gjøres i dag.

Publisert: Oppdatert:

«Slik det er nå, trenger ikke meglere å foreta noen videre undersøkelser der budgiver hevder å ha privat finansiering, noe som igjen kan resultere i tullebud som ødelegger budrunder og påfører selger merkostnader», skriver innleggsforfatteren.
«Slik det er nå, trenger ikke meglere å foreta noen videre undersøkelser der budgiver hevder å ha privat finansiering, noe som igjen kan resultere i tullebud som ødelegger budrunder og påfører selger merkostnader», skriver innleggsforfatteren. (Foto: Silje Eide)