Knut Moum lurer på hva jeg egentlig mener (innlegg i DN 23. mars). Jeg mener at frontfagsmodellen forsterker problemet med inflasjon i en situasjon med en svak norsk krone.

Det gjør at utenlandske renter – og dermed norsk valutakurs – legger sterke føringer på norsk pengepolitikk.

Frontfagsmodellen er laget for en verden med fast valutakurs. I en slik verden er det bra å ha en frontfagsmodell med sterk «disiplin» i lønnsoppgjøret. Altså at lønnsevnen i konkurranseutsatt sektor bestemmer lønnsvekst for frontfagene og at skjermet sektor følger denne lønnsnormen.

Men modellens velsignelse holder ikke i en verden med flytende valutakurs. Den norske kronen er blitt kraftig svekket samtidig som Norge opplever økt inflasjon.

Det er åpenbart at en svak krone gir sterk lønnsevne i konkurranseutsatt sektor. En sterkere frontfagsmodell med større disiplin i lønnsoppgjøret vil derfor gi større lønnsvekst og derfor mer inflasjon enn det vi ville ha fått uten en frontfagsmodell.

Moum mener denne logikken ikke gjelder fordi en svakere krone ikke historisk sett har gitt gode lønnsoppgjør. Enig! Hvis kronen faller fordi det går dårlig i Norge (f.eks. lav oljepris), vil det bli lite lønnspress. Men det går ikke spesielt dårlig i Norge nå.

I 2023 skyldes svak krone heller at rentene har økt mye mer i utlandet enn i Norge.

Moum påpeker at lønnsveksten vanligvis er raskere enn produktivitetsveksten. Enig! I gjennomsnitt er forskjellen omtrent lik inflasjonsmålet på to prosent. Det er godt under forskjellen på fire prosent som Norge opplevde i 2022.

Det kan tenkes at høy inflasjon er en pris som er verd å betale i stedet for å få en kanskje unødvendig omstilling fra skjermet til konkurranseutsatt sektor i år. Men en høyere rente i Norge ville kunne gi sterkere norsk krone og lavere innenlandsk inflasjon. Altså løsningen på alle problemer.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.