Vi leser stadig om prosjekter med så store overskridelser at de ikke bidrar til virksomhetens verdiskaping: