Terje Berg, førsteamanuensis ved NTNU, og Tore Vikene, forfattere av boken Økonomistyring for prosjektledere

Hvorfor brast det så høyt?

Kostnadsoverskridelser bunner ofte i dårlig definerte prosjekter som både endres underveis og lider under sviktende oppfølging.

Publisert: Oppdatert:

Vi bruker en tredjedel av arbeidstiden vår på prosjekter. Stadig flere oppgaver i alle samfunnssektorer løses på prosjektbasis. Det er derfor viktig å styrke kunnskapen om prosjektarbeid slik at fremtidige overskrifter heller handler om alle de suksessfulle prosjekter.
Vi bruker en tredjedel av arbeidstiden vår på prosjekter. Stadig flere oppgaver i alle samfunnssektorer løses på prosjektbasis. Det er derfor viktig å styrke kunnskapen om prosjektarbeid slik at fremtidige overskrifter heller handler om alle de suksessfulle prosjekter. (Foto: Istock/Getty Images)