Regjeringen vil avskaffe muligheten til at salg av eiendom kan skje «som den er», slik det fremgår blant annet av DN 7. mars.

Vi mener at selger må ha rett og anledning til å oppnå ansvarsfrihet der det vitterlig og grundig påpekes tekniske områder hvor salgsobjektet har klare svakheter og mangler, og at kjøper da må kunne bære risikoen for mangler og videreutvikling av manglene, når kjøper klart opplyses om dem og vet at de eksisterer.

Det vil fortsatt være slik at en 100 prosent dekkende, objektiv takstrapport ikke vil la seg lage uten at bygningen rives fra hverandre.

Særlig for fritidsboliger og hytter har dette stor relevans. De er bygget under kontrollregimer for bygningskvalitet som er langt mer variable enn for boliger. Ofte snakker vi om bygg som delvis eller helt kan være selvbygget i ferier. Vi foreslo derfor at loven fortsatt bør åpne for salg «som den er» av fritidsboliger som karakteriseres som reparasjonsobjekt og er bygget før 1980.

Den nye loven vil klart øke konfliktrisikoen ved eiendomsoverdragelse.

Gamle hyttebygg vil i tillegg til en krevende takseringsrunde måtte belemres med dyr forsikring for å fremskaffe den salgsgaranti som den nye loven faktisk vil kreve at kjøper skal ha. Dette kan ta mye av salgssummen som kan oppnås i markedet, og enkelte eiendommer kan i verste fall miste sin salgbarhet.

Men takseringsfirmaer, saksøkende advokater og forsikringsselskapenes aksjonærer har grunn til å juble.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.