Det foregår storstilt utbygging av hytter i fjellet. Byggingen representerer en trussel mot unike miljø- og naturverdier i den norske fjellheimen. Stadig oftere omregulerer fjellkommunene natur og friluftsområder til utbyggingsområder.

Et trist eksempel på det er Ringsaker kommune, som har omregulert natur og miljøperlen Lunkelia på Sjusjøen til utbyggingsområde. Det har medført en storm av protester fra brukerne av fjellet, det være seg hyttefolk, skiturister, fotturister og naturvernere. Det har resultert i 4000 protestunderskrifter og fakkeltog i protest mot kommunens vedtak.

Vedtaket ble fattet med en stemmes overvekt i kommunestyret. Og der Pihl-aksjonærer som ville tjene stort på omregulering til utbygging på Pihl-grunn, stemte for. De skulle selvsagt ha meldt seg inhabile noe de faktisk gjorde i en senere fortettingssak på Pihl-grunn i Kroksjølia.

Slikt skjer dessverre i andre kommuner også. De lukker øynene for natur- og miljøperlene i higen etter mer hyttebygging og aktivitet i bygda. Det gir større kommunale inntekter, på naturens bekostning. Mange kommuner greier ikke å ta vare på disse unike natur og miljøperlene og det betyr at staten må gripe inn.

Vi trenger nå en strandlov i fjellet for å demme opp for nedbygging av unike naturmiljøer i den norske fjellheimen. Og det haster.

Den norske strandloven kom altfor sent, i 1965. Da var allerede strandområdene fra Hvaler til Kristiansand blitt bebygget.

Våre naboer i Sverige har alltid vært mer natur og miljøbevisste enn oss. Sverige fikk faktisk sin strandlov i 1905. Den satte en stopper for å bygge hytter nærmere enn 300 meter fra vannet. Det betyr at svenskene har beholdt en vakrere og mer ubebygget kystlinje enn vi har i Norge. Hver eneste sommer må jeg derfor dra på båttur på Bohuslän-kysten.

Det trenges nasjonale retningslinjer for hvordan vi skal ta vare på unike naturmiljøer i fjellet. Kommunene har dessverre ikke kompetanse til å ta vare på disse verdiene. Miljøvernminister Ola Elvestuen bør sette byråkratene i arbeid med en strandlov for den norske fjellheimen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.