Replikkvekslingen mellom Helge Hveem og Mathias Sellæg i DN om hytteutbygging til fjells trenger en kort kommentar.

Hytteturismen og -utbyggingen er kommet for å bli. Selv med mer enn 400.000 hytter i Norge fra før er etterspørselen etter tomter og hytter fortsatt meget stor, kapital er tilgjengelig, mange grunneiere vil selge tomter og utkantkommuner trenger virksomhet. Dette er nå et så sterkt marked at Stortingets flertall ikke vil innskrenke lokal frihet og myndighet i arealforvaltningen, snarere tvert om.

De fleste nye hytteeiere i dag ønsker hus med høy standard, altså helårsvei helt frem, innlagt strøm og vann og full renovasjon, en bolig nummer to. Dette er ikke mulig å skaffe uten i konsentrerte, nye hyttefelt eller eventuelt ved utvidelser og fortetninger av eksisterende felt. En viktig utfordring blir da at utbyggingen skjer på en god måte med minst mulige skader på naturen.

Slik gjøres det stort sett i dag, og det er nok en viktig grunn til at fylkesmyndighetene nå sjeldnere fremmer innsigelser mot hytteplaner enn før. Det ligger i sakens natur at når det skal omdisponeres store arealer utmark, må planene lages av allsidig, kvalifisert personell, og områdene må undersøkes grundig, både biologisk mangfold og annet.

Hyttefelt vil alltid synes og vil endre landskapet, men de trenger ikke være noen trussel mot naturen, selv om det sies i enkelte rapporter. Mange bygdefolk mener at debatten om biologisk mangfold er overdrevent negativ. Vi har tross alt levd her i mange hundre år, og det absolutt meste av naturmiljøet er fortsatt intakt.

Likevel er det noen som er kritiske til hyttebygging og gjerne vil begrense den. Men det er typisk at kritikerne ikke kan foreslå alternativer med tilsvarende positive virkninger på utkantkommunenes økonomi og sosiale miljø som de hyttebyggingen kan gi. Og uten slike alternativer blir hyttemotstanden hengende i luften.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.