Tre av mine barn har egentlig frarådet meg å skrive et tilsvar med begrunnelsen at «disse menneskene bryr seg ikke om dine ønsker uansett».

Men siden innlegget til Brække var såpass unyansert og inneholdt flere uriktige påstander, kan jeg ikke la det stå uimotsagt. Jeg er blitt fortalt at noen mente at Brække sitt innlegg var flott, dem om det mener nå jeg.

Her er mine kommentarer.

I festekontraktene heter det at etter 49 år skal ny festeavgift settes enten ved takst eller overenskomst. Jeg var selv med takstmann Toverud rundt på de aktuelle tomtene. Den enkelte fester ble da spurt om å inngå en ny avtale. Noen godtok ny avtale, mens de fleste ville fortsette med indeksregulering som var en mulighet gjeldende fra 2004. Dette bekrefter at dialogen mellom grunneier og den enkelte fester ikke har vært så fraværende som Brække påstår. Hver enkelt er blitt forespurt om fremtidig form på festeavgift, og har selv tatt sitt valg.

De fleste festekontraktene ved Grimsøy Vestre har av ulike grunner ligget meget lavt i verdi. Typisk nivå på årlig leie her ute har ligget på hundre- og ikke tusenlapper. Dette til tross for at tomtene er store, solrike og med utsikt over enten Singlefjorden eller Skjebergkilen. Med det lave nivået på festeavgiftene og kun indeksregulering, ville ikke en oppregulering gitt store utslaget.

For i hele tatt å få på plass nye avtaler valgte ny grunneier (min yngste sønn) å benytte mulighetene i ny tomtefestelov som gjaldt fra 2017. Siden flere av festerne ikke var enige om nytt nivå på festeavgifter, måtte Sarpsborg tingrett fastsette ny tomtefesteverdi med bruk av skjønn. Familien Brække er en av dem som ikke har akseptert Sarpsborg tingrett sin dom.

Videre hevdes det at tidligere grunneier(e) er historieløse når det gjelder hvem som har bekostet vei, vann og infrastruktur generelt til den enkelte festetomt. Dette er en påstand som er tatt ut av sammenheng. Den enkelte fester har selv ansvaret for å bekoste installasjoner på egen festetomt. Tomtefesteloven fastsetter festeavgiften på bakgrunn av blant annet råtomtverdi, som ikke tar hensyn til eksempelvis om tomten har innlagt offentlig vann og kloakk.

At Brække i tillegg mener at grunneiers kompensasjon for å frigi utmark til vann/kloakk/strøm etc., skal gi rabatt i festeavgiften, faller på sin egen urimelighet. Kompensasjon for inngrep på annenmanns eiendom er helt vanlig og i tråd med fastsatte takster, og har følgelig ingen sammenheng med nivå på festeavgiftene. Hun hevder også at det frigitte arealet kun er utmark, noe som heller ikke stemmer. Festetomtene sin nye infrastruktur til vann og kloakk ble også lagt på dyrket mark som per i dag faktisk skaper problemer for bla drenering på mange av jordene.

Jeg er snart 92 år og som Brække poengterer bor jeg i et fint hus, men av helsemessige årsaker kan jeg hverken benytte brygge eller strand. Og min økonomi holder jeg selv styr på. Derimot når det gjelder min trivsel og trygghet, er det viktig for meg at det bor familie på gården. Spesielt vinterstid er vei- og føreforhold ut til Grimsøy vanskelige. Jeg kan ikke dra hjemmesykepleien ut til «mitt pene og hvitmalte hus», for hver minste lille ting jeg trenger hjelp til.

Faktisk bør folk sette seg inn i saker og ting før man uttaler seg. Det hadde også vært på sin plass om noen hadde villet komme og tatt en prat med meg i forkant. Jeg er født og oppvokst på stedet, og har fortsatt litt forstand på hva jeg snakker om.

Jeg synes det er bedrøvelig at uvedkommende skal blande seg inn i hvordan jeg ønsker å nedarve egne verdier. Brække og hennes 26 allierte «ønsker å avslutte forholdet med tidligere grunneier», som følge av dårlig samarbeidsklima. Personlig tror jeg det er andre grunner!(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.