I fjor vår stengte Norge effektivt grensene, og etter en kortere periode med hytteforbud, ble norske hytter gull verdt for nordmenn. Ferske tall fra Eiendom Norge viser at prisene for fritidsboliger steg med 5,5 prosent i 2020. I 2021 har prisene fortsatt å stige.

Flere eksperter mener at prisene på hytter vil roe seg når folk igjen får reise utenlands. Vår påstand er at høstens valg vil føre til at de dyre hyttene blir enda dyrere. Det begrunner vi med fortsatt lave renter og økning av formuesskatten.

Atle Guttormsen
Atle Guttormsen (Foto: Håkon Sparre)

Det meste tyder på at en eller annen konstellasjon med Ap, Sp og SV vil innta regjeringskontorene neste høst. Alle disse partiene har gått til valg på å øke formuesskatten. Senterpartiet vil riktignok øke bunnfradraget noe, men resultatet blir trolig en høyere formuesskatt uansett.

Økt formuesskatt vil alt annet likt føre til økte priser på hytter, spesielt på de dyre hyttene.

Andreas Vik
Andreas Vik (Foto: Aider)

De fleste dyre hytter blir i stor grad kjøpt av lånte penger. Renten er rekordlav, og for de med høye inntekter er det uproblematisk å låne både fem og ti millioner kroner. Økt formuesskatt vil gjøre det enda mer attraktivt å bruke mye penger på dyre hytter.

La oss ta et eksempel.

Vi tar utgangspunkt i en person med en ligningsformue på 11,5 millioner kroner. Han eller hun vil med dagens formuesskatt betale 85.000 kroner i året i formuesskatt. Med Aps forslag til endringer i formuesskatten vil vedkommende måtte ut med 110.000 kroner i året.

Vår tenkte person vil gjerne kjøpe hytte. Akkurat nå ligger det ute en Hankø-villa med prisantydning 16 millioner kroner. Dersom vi tenker oss at vår formuende person låner hele beløpet, vil han få rentekostnader etter skatt på 224.000 kroner i året (rente på 1,8 prosent).

Hyttas ligningsverdi er ifølge prospektet 351.278 kroner.

Med andre ord vil hele ligningsformuen til denne personen forsvinne ved kjøpet av hytta. Det vil også formuesskatten på 110.000 kroner i året.

Utgiftsøkningen fra kjøpet av Hankø-villaen blir dermed beskjedne 114.000 kroner i året (rentekostnader på 224.000 minus 110.000 kroner i spart formuesskatt).

Nesten halve rentekostnaden vil altså dekkes av reduksjon i formuesskatt i vårt eksempel. Det betyr at en person med skattbar formue vil kunne betale åtte millioner kroner mer enn en som ikke har formue og sitte igjen med samme årlige kostnad.

Nesten halve rentekostnaden vil dekkes av reduksjon i formuesskatt i vårt eksempel

Dersom en rødgrønn regjering etterhvert velger å doble Aps nåværende forslag til formuesskatt, vil valget for vår person bli enda enklere. Da vil vedkommende velge mellom å betale 220.000 kroner i formuesskatt, eller å kjøpe Hankø-villaen, slippe formuesskatt og heller betale 224.000 kroner i renter.

Et ganske enkelt valg for de fleste.

Jo høyere formuesskatten blir, desto større blir besparelsen ved å kjøpe hytte. Vi mener derfor det er rimelig å anta at hytteprisene, særlig for de dyre hyttene, vil fortsette å stige hvis en ny regjering øker formuesskatten.

Denne pussigheten i markedet skyldes selvsagt den relativt sett lave ligningsverdien på hytter. «Problemet» vil bli løst dersom ligningsverdien til hytter settes lik markedsverdien, eventuelt settes kraftig opp. Det vil løse det ovennevnte problemet, men vil neppe være politisk akseptabelt.

Mange familiehytter ble bygget i en tid da areal var billig, og hyttas markedsverdi er ikke interessant for dagens brukere. Mange dyre hytter har også relativ lav standard, den høye verdien skyldes kun beliggenhet.

De nåværende eierne av den ovennevnte Hankø-hytta ville ved «markedsverdi»-tankegangen få pålagt en årlige hyttekostnad med 176.000 kroner med Aps forslag til formuesskatt dersom hytter samtidig skulle verdsettes til markedsverdi.

Det er ikke foreslått av noen av de forventede regjeringspartiene og vil neppe være sosialt akseptabelt, ei heller hos Ap- og SV-velgere som eier dyre hytter.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.