Espen Skorstad, spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi, cut-e Group

Roboter best i rekruttering

Roboter kan være bedre på rekruttering enn mennesker. Maskiner har rett og slett mest informasjon om jobbkandidatene.

Publisert: Oppdatert:

Teknologi gjør det mulig å hente inn mer – og bedre – data om hva folk faktisk gjør i ulike jobber og kunnskapen og adferden som trengs for å lykkes, skriver artikkelforfatteren.
Teknologi gjør det mulig å hente inn mer – og bedre – data om hva folk faktisk gjør i ulike jobber og kunnskapen og adferden som trengs for å lykkes, skriver artikkelforfatteren. (Foto: IStockphoto/Getty Images)