Øivind Hagen ved Handelshøyskolen BI mener i DN 13. juli det er feil av Statoil å endre navn til Equinor. Begrunnelsen er at olje og gass i mange år vil være en dominerende del av selskapets satsing. Hagen bruker BPs 20 år gamle introduksjon av «Beyond Petroleum» som hovedargument.