Johannes T. Bangum skriver i DN 7. mars at Norge bør reforhandle skatteavtalen med Sveits. Hans begrunnelse er blant annet at Norge og Sveits i 2010 ble enige om å fjerne kildeskatten på utbytte som betales fra et norsk selskap til et sveitsisk selskap, og at utbytte derfor kan sendes skattefritt fra et norsk selskap til et sveitsisk selskap.

Det betinger at den som bor i Sveits har et sveitsisk selskap.

Etter at femårsregelen ble avskaffet av regjeringen i november, er det ikke lenger mulig å stifte et sveitsisk selskap – personlig eid holdingselskap – og overføre norske aksjer dit, uten at latent norsk skatt forfaller til betaling, fordi det vil være en skattemessig realisasjon.

Dermed blir incentivet til å skaffe seg et sveitsisk selskap for å få skattefrie utbytter borte.

Skatteutvalget har redegjort for våre nabolands ordninger. Sverige har en tiårsregel og har nylig valgt å avbryte en ytterligere utredning om endringer i den regelen.

Johan Sander i svensk KPMG kommenterte følgende til Dagens Industri: «Detta är inte primärt en fråga för näringslivet eller förmögna personer, det är en viktig fråga för Sverige att duktiga entreprenörer ska vilja starta och utveckla företag här som i sin tur skapar jobb och genererar skatteintäkter och välstånd.»

Et slikt perspektiv har vi ikke sett mye til i Norge.

Det er verdiskaping og rammebetingelsene i Norge som er problemet nå, ikke skatteavtalen Norge har med Sveits.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.