Lars Peder Brekk, direktør Brønnøysundregistrene

Offentlige etater vil nå ha it-ressursene «på huset». Hvorfor?

Stadig flere offentlige etater og kommuner velger å ansette egne it-ressurser i stedet for å bruke markedet. Årsaken er åpenbar.

Publisert: Oppdatert:

Det er gode grunner til å benytte drivende dyktige ikt-leverandører i privat sektor med spisset kompetanse. Men for fortsatt å kunne bruke markedet i utstrakt grad, må offentlige virksomheter ha sikkerhet for faste, årlige rammebevilgninger til kontinuerlig videreutvikling og innovasjon.
Det er gode grunner til å benytte drivende dyktige ikt-leverandører i privat sektor med spisset kompetanse. Men for fortsatt å kunne bruke markedet i utstrakt grad, må offentlige virksomheter ha sikkerhet for faste, årlige rammebevilgninger til kontinuerlig videreutvikling og innovasjon. (Foto: Gilaxia/Getty Images)