I debatten om Mariana Mazzucato og hennes forslag om en større statlig rolle i innovasjon spør Steinar Juel meg i et innlegg 25. mai om hva som er den tredje veien. La meg ta en omvei før jeg svarer.

Da amerikanske myndigheter pøste på med ressurser for å utvikle atombomben og fly til månen, var verdenskrig og kald krig utløsende faktorer. Det var presserende å vinne, og myndighetene satt i førersetet for å drive frem ny teknologi. Vi vet hva resultatet ble.

Vi vet ikke hva alternativkostnaden var, men godt plasserte aktører fikk sikkert masse «gratispenger».

Hva får politikere til å trykke Mazzucato til sitt bryst i dag?

Politikere er frontlinjearbeidere langs folkeopinionen og kjenner kanskje på en uro. Global oppvarming og andre geopolitiske utfordringer kan gjøre at folks uro går langt utover korona og inn i fremtiden. David Attenbourough på korstog, smeltende isbreer og en «klimapil» som peker robust oppover har kanskje skremt oss litt, men ikke veldig. Om vi derimot får en «Pearl Harbor»-klimahendelse, kan opinionen skifte raskt og utløse panikkhandel i markeder.

I et slikt ekstremtilfelle gir økonomers likevektsbetraktninger og tilhørende diskusjoner om effisiens liten mening.

Mazzucato bekymrer seg for mangel på langsiktig kapital i finansmarkeder villig til å drive frem et radikalt teknologisk skift raskt nok. Tidsperspektivet er viktig dersom vippepunktseffekter utgjør en reell frykt.

Jeg har ikke ferdigbakt svar på hva er den tredje veien, men tenker det innfløkte systemer av lover og regler i fiskeriene kan gi inspirasjon for hvordan å redusere «gratispenge»-problemet i offentlige innovasjonsprosjekter. Lov og straff er jo også incentiver, men forskjellige instrumenter fra skatte- og markedsbaserte løsninger.

Min kritikk mot økonomer er at vi tenderer å overkommunisere hvor fortreffelige skatte- og markedsmekanismer er i å løse spesifikke samfunnsproblemer som global oppvarming og underkommunisere hvor vanskelig det er å designe dem.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.