Bård Bjerkholt surrer fælt i sin kommentar tirsdag. Poenget hans synes å være at chatboten og jeg tar feil når vi sier at lønnsdannelsen vår hindrer pris-lønns-spiraler, og at det derfor er riktig av Norges Bank å stoppe disse med aggressive renteøkninger. Han viser til at Jørn Eggum i Fellesforbundet har kalt streiken en klassekamp.

Det er åpenbart at Bjerkholt gjennom det siste året har politisert renta, og at han later som om han ikke forstår hva klassekamp dreier seg om. Denne klassekampen handler om fordelingen av lønn og verdiskaping, ikke lønnsveksten. Det hadde vært en ærlig sak om Bjerkholt mente at de pengene eksportindustrien vår tjente på høye internasjonale priser også i år skulle tilfalle de få med lukrative bonusavtaler og lederlønninger, som i fjor. Men da kan han si det.

For å ta det en gang til: Det er ikke inflasjonen som har dannet LOs lønnskrav. Det er industriens lønnsomhet som gir grunnlag for å kreve kjøpekraftsvekst. Det er en kjensgjerning at mer enn all økt prisvekst i Norge kommer fra utlandet. Den kommer gjennom to kanaler, importpriser og eksportpriser.

Økte importpriser går direkte til konsumprisene. Økte eksportpriser går gjennom lønnsveksten i den norske lønnsdannelsen. Så pengene fra økte eksportpriser er allerede i Norge. Det lønnsdannelsen gjør er å fordele dem gjennom denne klassekampen.

Fordelingen av eksportinntektene innebærer ikke lønns-pris-spiraler. Riktignok må også bedriftene som selger innenlands, øke sine priser for å dekke lønnskostnadene. Slik er frontfagsmodellen. Men neste år vil ikke denne prisøkningen danne grunnlag for LOs lønnskrav. Da er det på nytt industriens inntjening vi ser på. Altså ikke en spiral.

Det kan ikke være slik at alle inntekter skal være hos de rikeste, slik at bedriftene kan holde prisene nede. Vi må ha en lønnsdannelse som fordeler inntektene. Genialiteten ved vår lønnsdannelse er at den både gjør dette og hindrer videre prisspiraler.

LO har ikke kontroll på all lønnsvekst, men nok til å dempe og – over tid – stoppe lønns-pris-spiralene.

Dette er det beste våpenet vi har mot inflasjon, og langt bedre enn renta. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.