Arbeidstagere i hele Norge følger nøye med på det økonomiske bakteppet i oppløpet til årets lønnsoppgjør. LO har signalisert moderasjon for å dempe prispresset. De vil møte lite forståelse, dersom oppfatningen er at den samlede økonomiske politikken bommer.

Det er imidlertid snarere økonomiprofessor Marcus Hagedorn som bommer, i det han argumenterer ut fra feilaktige premisser:

Påstand nummer 1: « … den høye inflasjonsraten er importert». Faktisk viser SSBs data at norskproduserte varer og tjenester har bidratt med to tredjedeler til fjorårets samlede prisvekst.

Påstand nummer 2, fra hans forrige kronikk, fra DN 3. januar, er at husholdningers og bedrifters langsiktige inflasjonsforventninger er så godt forankret at sentralbanken ikke trenger å sette opp renten av den grunn. Faktisk viser forventningene en kraftig økende trend på tvers av tidshorisonter, godt dokumentert av Norges Bank.

Ikke bare kan Norges Bank ta det mer med ro, skal vi tro Hagedorn, også regjeringen bør snu. Siden prisveksten ifølge ham er importert, bør regjeringen fremfor å stramme inn heller øke pengebruken kraftig ved å «gi 2000–3000 kroner til hver innbygger hver tredje måned». Selv understreker han at finanspolitikk er et mer effektivt virkemiddel enn pengepolitikken for å påvirke etterspørselen i økonomien (DN 3. januar). Altså at jo mer penger finansminister Trygve Slagsvold Vedum bruker, desto mer fyrer han opp under det innenlandske prispresset.

At Hagedorn i tillegg ser rom for lønnsvekst uten at den medfører en økning i inflasjon, vil mange lønnsmottagere synes er gledelig. Men reallønnsveksten kan det se dystert ut for, dersom han får gehør hos sentralbanksjefen og finansministeren.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.