Lars H. Gulbrandsen ved Fridtjof Nansens Institutt skriver godt og klokt om kommuner og vindkraft i DN 18. november Han har rett i at når Stortinget nå flytter vindkraftregimet fra energiloven til plan- og bygningsloven, så kan det bidra til at konfliktnivået synker. At «kommunene i realiteten får vetorett for etablering av nye vindkraftverk», er det ikke dekning for.

At vindkraften nå underlegges plan- og bygningsloven, gir ikke kommunene vetorett. Staten kan fortsatt vedta statlige planprosesser dersom dette må til å for å sikre Norge tilstrekkelig energiproduksjon. Statlig plan er et verktøy som det er praksis for å bruke når det trengs, som for vei- og samferdselsutbygging.

I motsetning til i dagens system vil natur- og miljøfaglige vurderinger fra fylkesmennene få en sterkere og mer reell rolle under plan- og bygningsloven. Vindkraftutbygginger som ikke sikrer viktige nasjonale og regionale interesser for natur og miljø, kan fylkesmennene fremme innsigelse til. Plan- og bygningsloven gir kommunene hverken vetorett for nei eller ja til vindkraft.

Uansett må kommunene fremover vise at de er seg tilliten verdig. Til nå har naturen tapt for ofte, og kvaliteten i konsekvensutredningene har ofte vært mangelfulle. Miljødirektoratets ferske Naturindeks 2020 viser at naturmangfoldet i Norge er betydelig redusert.

Derfor må kommunene ikke la seg blende av økt økonomisk kompensasjon fra eventuelle vindkraftanlegg. De må ta naturens verdi og tålegrense på alvor.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.