De siste månedene har det pågått en debatt i mediene om inkassobransjen og bærekraftig inkasso. Som Norges største inkassoselskap er vi blant de første til å erkjenne at måten vi har drevet inkasso på de siste årene, ikke har vært bærekraftig nok.

Klaus-Anders Nysteen
Klaus-Anders Nysteen

Jeg har tidligere påpekt paradokset i at jo mer salærer, gebyrer og renter kundene får lagt til gjelden sin, desto mer øker inntektene til inkassoselskapene. Det er med andre ord motstridende interesser mellom inkassoselskapene og kundene. Dette kan ikke fortsette.

Neste steg i debatten er å diskutere rollen til de som kjøper tjenester fra inkassoselskapene, altså våre oppdragsgivere, som inkluderer banker, energiselskaper, kommuner og handelsbedrifter. De bør også være med på å stille spørsmål ved hva som er den bærekraftige veien fremover. Det kan ikke være uten betydning for oppdragsgiver hvem som skal hjelpe kundene deres når disse er havnet i trøbbel.

Jobben vi gjør er på mange måter på vegne av oppdragsgiver, og da vil det være helt på sin plass at oppdragsgiver er genuint interessert i hva som faktisk er praksis, overfor dem som har misligholdt gjeld.

Hvis oppdragsgiverne begynner å sette tydelige og målbare krav til bærekraftig inkasso, må vi i inkassoselskapene definere hva vår verdiskaping er. For meg er det helt klart at dette handler om å ivareta kundenes (de som skylder penger) beste interesse. Dette betyr for det første å redusere inkassokostnadene for dem så mye som mulig. Deretter et det viktig å redusere tiden det tar å komme seg ut av problemene. Et siste poeng er å redusere stress og skam for de som skylder penger.

Det fine er at det faktisk er mulig å stille tydelige krav til hvilken praksis inkassoselskapene har innenfor alle disse tre områdene. Er inkassoselskapet f.eks. genuint interessert i å redusere byrden for kundene ved å la være å legge på salærer og gebyrer om dette kan unngås? Har inkassoselskapet lagt en plan for kunden som reduserer tiden det tar å komme seg ut av problemene? Og finnes det gode systemer som hjelper kundene med å løse problemet – og ikke enkeltsakene?

Kraftig hopp i inkassosaker: – Det blir enda verre

I Kredinor har vi spart kundene for store kostnader ved å innføre nye regler for hvordan vi varsler om økte gebyrer og salærer. Når kundene skynder seg å betale, sparer de penger. Det fører til reduserte inntekter for oss, men vi mener likevel at dette er riktig å gjøre.

På samme måte har vi fjernet gebyrer når regningen blir delt opp i flere avdrag. Også denne endringen er et eksempel på at vi velger den bærekraftige veien, samtidig som det fører til lavere inntekter for oss. Det positive er at kunden sparer penger og kan bruke dem til å nedbetale selve kravet. Dermed tjener oppdragsgiveren på denne endringen.

Vi har også utfordret bransjens praksis med returprovisjoner. Det betyr at oppdragsgiver faktisk får ekstra betalt hvis kunden er for sent ute med å betale. Etter vår mening er dette en praksis som ikke er i kundenes beste interesse. Returprovisjoner har etter hvert blitt forbudt i en rekke bransjer, men eksisterer fremdeles innen inkasso. Etter min mening fører ordningen til at kunder som absolutt ikke trenger å få ytterligere kostnader får det. Jeg synes oppdragsgivere også har et ansvar for å tenke over om dette er bærekraftig.

Fremover bør bransjen forbedre sin rapportering slik at man bedre kan skille klinten fra hveten. En mulighet er å etablere et «Inkassobarometer», lik Forbrukerrådets «Strømpris.no» eller «Finansportalen.no». Her kan kunder og oppdragsgivere følge bedre med på hvordan selskapene i bransjen opererer. Det er på tide at vi blir vurdert, og at vi belønner de som ønsker å drive bærekraftig inkasso.

Til slutt er det er verdt å minne om at inkasso spiller en viktig rolle i norsk økonomi. Når du tar opp gjeld eller kjøper en vare, skal den betales. Dette er en grunnleggende del av vår samfunnsmodell, og økonomien vil lide hvis vi ikke kan stole på det.

Derfor trenger vi solide inkassoselskaper som kan være lønnsomme både for selskapet og samfunnet. Men i iveren etter å jage krav, har både vi som bransje og våre oppdragsgivere i for stor grad mistet av syne vårt sosiale ansvar. I tiden fremover bør vi sammen se på hvordan vi kan endre oss for å drive inkasso på en mer bærekraftig måte.

Inkassoselskapene bør få oppdraget å redusere kundenes betalingsproblemer i stedet for å øke dem.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Avslag på lån, forsikring – og ny jobb: Betalingsanmerkninger kan koste deg dyrt
Kan den nye jobben være i fare?
01:10
Publisert: