I et debattinnlegg i DN fredag 29. september har administrerende direktør i Kredinor, Klaus-Anders Nysteen, og hans lederkollega i Intrum Norge, Steinar Nielsen, hvert sitt debattinnlegg om situasjonen i inkassomarkedet. Det var nok ingen av de to som planla det slik, men spriket mellom de to kronikkene demonstrerer tydelig behovet for en ny inkassolov.

Inger Lise Blyverket
Inger Lise Blyverket (Foto: Gøril Furu)

Kredinor advarer mot en ny lov og vil ha slutt på at bransjen «jager» etter småkrav. Intrum mener at den samfunnsøkonomiske gevinsten av jaget er «åpenbar».

Når to av de største inkassoselskapene ser så ulikt på situasjonen, kan ikke inkassobransjen selv utvikle ny praksis. Mer enn noen gang trenger vi en ny inkassolov som regulerer bransjen og som sikrer at loven er tilpasset en ny virkelighet.

Digitaliseringen har effektivisert hele inkassoprosessen. Det er ikke lenger samsvar mellom kostnadene på inndrivingen og salærene den som skylde penger må betale. Siden da har også bruken av kreditt eksplodert.

Situasjonen i den norske økonomien er spent. For mange forbrukere er situasjonen kritisk, ettersom renter og inflasjonen stiger. På Forbrukerkonferansen vår i forrige uke la Forbruksforskningsinsituttet Sifo frem en ny rapport over den økonomiske situasjonen i husholdningene i Norge: Betalingsproblemer er mye større enn for ett år siden. Mange som henvender seg til kreditor får ikke tilbud om reelle løsninger.

Det bekymrer Forbrukerrådet, fordi det kan tyde på at mange kreditorer ikke har en helhetlig tilnærming til kundenes betalingsproblemer.

På Forbrukerkonferansen la Namsfogden i Oslo og Akershus frem klare råd til norske politikere: Småkravene kan ende opp med å bli svært kostbare for skyldneren. Namsfogden bør ikke bruke ressurser på å drive inn en femtilapp. De offentlige innkreverne må bli mer smidige.

For Forbrukerrådet fremstår det som overmodent å sikre en ny inkassolov. Mye ligger også klart. I 2020 la en offentlig arbeidsgruppe frem sin anbefaling om inkassoloven. Flere av tiltakene gruppen foreslo, vil bidra til å sikre mer forbrukervennlige inkassotjenester.

  • En ny lov må balansere inkassogebyr, skyldner og kreditors interesser på en bedre måte. I dag betaler forbrukerne uforholdsmessige høye salærer selv for små beløp. Vi støtter arbeidsgruppens forslag om at inntjeningen til inkassoselskapene må bli bestemt av arbeidsmengden selskapene har for å drive inn de utestående beløpene. Ikke størrelsen på kravet i kroner og øre.

Inkassoselskapene bør også i høyere grad ta seg betalt fra oppdragsgiveren, slik at de ikke bare hviler seg på skyldneren.

  • Forbrukerrådet støtter forslaget om å slå sammen fordringer for å redusere belastningen på skyldnerne. Spesielt i kommunene bør prosessene bli enklere. Vi ser at forslaget kan være systemteknisk komplekst, men det vil likevel være virksomhetenes ansvar å finne systemløsninger som dekker lovkravene.
  • Forbrukerrådet er enige med Nysteen i Kredinor i at en inkassoportal gir bedre forbrukervern. Med tilgang til egne opplysninger vil skyldnere få kontroll over inkassogjelden, slik at det blir lettere å enten nedbetale gjelden eller komme frem til levelige nedbetalingsvilkår. En slik løsning er heller ikke avhengig av en lovendring, men den trenger en teknisk løsning som ikke finnes i dag. Vi skal derfor ikke sette lovutformingen på vent mens vi venter på utformingen av en inkassoportal.

Siden 2020 har skiftende justisministere håndtert krevende saker, som koronapandemien, flyktningbølgen og en ny trusselsituasjon. Men vi i kan knapt se et bedre tidsvindu for å legge frem en ny inkassolov enn akkurat nå. Det er spesielt i dyrtider sårbare grupper og hullene i systemene blir mest synlige. Aller helst skulle vi hatt en ny inkassolov tidligere.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.