En felleseuropeisk undersøkelse som nylig ble utført av Longitude for Intrum (mai 2020) viser at nesten halvparten av Europas befolkning er blitt negativt påvirket økonomisk som følge av koronapandemien. Husholdninger med barn er spesielt hardt rammet. I Norge svarer 33 prosent av alle spurte at regningene deres har økt – og fortsetter å øke – raskere enn inntektene. Mange av respondentene svarer at de ofte trenger å låne penger for å betale regningene.

Mens vi venter på at koronakrisen skal påvirke bankenes låneporteføljer, jobber vi fremdeles med å håndtere de misligholdte lånene fra finanskrisen i 2008 og den påfølgende eurokrisen. Det er fortsatt mer enn 600 milliarder euro i misligholdte lån i Europa, og rundt 40 prosent av dette gjelder privatpersoner.

Det kan være lett å glemme at det er ekte mennesker som skjuler seg bak disse tallene. Mange av dem har ikke tilgang til grunnleggende finansielle tjenester som de fleste av oss tar for gitt, og andelen vil definitivt øke i månedene og årene som kommer.

Banknæringen har gjennomgått en rekke endringer de seneste årene. Kundene etterspør i større grad digitale tjenester, og lokale filialer har på kort tid blitt en saga blott. Bankene har reagert raskt ved å gi kundene digital tilgang til et bredt utvalg av rimelige bankprodukter, det være seg kontantløse transaksjoner, boliglån, spareprodukter eller forsikring.

Men, når det gjelder å utarbeide løsninger for kunder som befinner seg i økonomiske problemer, har imidlertid den personlige interaksjonen klare fordeler sammenlignet med en mobilapp eller et ansiktsløst kundesenter. Bankene har i økende grad innsett dette og har derfor valgt å selge porteføljer med misligholdte lån til spesialiserte gjeldshåndteringspartnere.

I Hoist Finance har vi lang erfaring med gjeldshåndtering, og daglig snakker vi med mennesker som befinner seg i økonomiske vanskeligheter. Vi har rundt to millioner kundedialoger hvert år, i ti europeiske land. Vi har derfor konkludert med at vi som selskap i størst grad kan ta samfunnsansvar på det sosiale området, og spesielt når det gjelder økonomisk inkludering.

Klaus-Anders Nysteen
Klaus-Anders Nysteen (Foto: Hoist Finance)

Vår erfaring er at de fleste virkelig ønsker å etablere en rimelig nedbetalingsplan og komme seg på bena igjen økonomisk, men for mange er det vanskelig, enten fordi de ikke har god nok inntekt, eller fordi de ikke har tilgang til rimelige finansielle tjenester og dermed ender opp med å betale altfor mye for tilgang til kreditt.

Det er heller ikke alltid nok å betale ned gjeld for å bli inkludert i det økonomiske økosystemet. For eksempel er de fleste av våre kunder fremdeles kategorisert som såkalte høyrisikopersoner, med den konsekvens at de ikke får tilgang til rimelige lån eller andre finansielle tjenester.

Vi må legge til rette for økonomisk inkludering

Som en etablert finansaktør ønsker vi å ta ansvar for at enkeltmennesker ikke blir stengt ute fra det økonomiske økosystemet og tilgangen til gode finansielle tjenester.

For det første er en del finansprodukter spesielt skadelige. Derfor har vi bestemt oss for ikke å kjøpe porteføljer fra deler av forbruksgjeldmarkedet, som for eksempel «payday loans» og sms-lån, og vi oppfordrer andre i bransjen til å gjøre det samme.

I Hoist Finance har vi også satt i gang flere initiativer som hjelper våre kunder med å komme tilbake i et godt økonomisk spor. Vi har for eksempel inngått et partnerskap med AppJobs, som tilbyr småjobber til kunder som har mistet inntektsgrunnlaget sitt, og vi har innledet et samarbeid med nederlandske Onsbank, som hjelper unge mennesker med høy gjeld å få nedbetalt denne. I Tyskland samarbeider vi med Team-U, som bistår småbedrifter som har havnet i trøbbel. Dette er bare noen få initiativer, og mer kreves av både oss og andre finansinstitusjoner dersom vi skal få bukt med problemene som økonomisk ekskludering skaper.

Vi vil utvilsomt se at flere vil slite med å håndtere gjelden som oppstår i kjølvannet av koronakrisen. Finanssektoren må gjøre det den kan for å legge til rette for økonomisk inkludering. Vår felles økonomiske fremgang er avhengig av det.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.