Det er tydeligvis ikke så voldsomt til tro på demokratiet hos DN når utgangspunktet er at ethvert forsøk på å regulere det frie markedet med politikk, kun vil gjøre «vondt verre». Når tallene for 2021 er klare, ser vi en forbruksvekst i elektrisitet hvor den store økningen kommer i fritidshus og hytter – ikke til å utvikle ny grønn industri eller til å elektrifisere store utslippspunkter.

Når markedet slippes løs, uten kontroll og regulering, så går det stort sett dårlig. Det finnes perverse incentiver i å hele tiden få mest mulig profitt, noe alle lærte på den vonde måte under finanskrisen.

I strømmarkedet har leverandørselskapene – formidlerne av strøm – vært gode eksempler på dette. Vi nevner i fleng: såkalte fastprisavtaler som plutselig ikke fungerer som fastprisavtaler, koblingssalg av strømavtaler om man kjøper en vaskemaskin, lokkepriser som etter kort tid fører til saftige påslag. Alt for å formidle akkurat den samme varen, elektroner i stikkontakten.

Dette har vært et problem i mange år. Helt uavhengig av strømkrisen vi opplever i Europa nå. Å gå inn for at akkurat denne varen skal formidles av et statlig organ eller selskap til husholdningene, og tilby fastpris og spot uten profitt, er ikke noe annet enn å ta vekk et fordyrende mellomledd. Til og med kraftbransjen selv har luftet tilsvarende tanker.

Det andre grepet DN kritiserer er et utjevningsfond. Forslaget går ut på at man drar inn superprofitten til kraftselskaper i perioder med svært høye priser, og legger det til et fond som deretter utbetales til strømkundene. Det hindrer kapitaloppsamling i noen få selskaper, sørger for en utjevning mellom kommuner, og jevner ut svingningene for kundene. Et kinderegg som heller ikke påvirker prisdannelsen i markedet.

For oss som er fra Midt-Norge så skorter det ikke på erfaringer med strømkriser, og anstrengt kraftsituasjon. Vi trenger tilgjengelig overføringskapasitet også mellom prisområdene i landet, mer energieffektivisering og å bygge ut ny fornybar energi. Men vi trenger ikke å la det være opp til gasseksporten fra Russland om vårt næringsliv og våre husholdninger skal bli utsatt for kraftige og store svingninger.

Å lage strukturer som gjør at folk ikke trenger å demonstrere foran Stortinget, eller tape igjen vinduene for å få ned strømregningen er ikke å kaste alle institusjoner på havet, det er å se et problem som må løses.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.