Innlegg: Akseptabel cyberrisiko?

Vi kan ikke fjerne all risiko, men vi kan redusere den til et akseptabelt nivå.

Mangelfull ikt-sikkerhet hos virksomhetene representerer dermed ikke bare en risiko for den enkelte, men for staten som helhet og dens evne til å fungere i fred, krise og krig, skriver artikkelforfatteren.
Mangelfull ikt-sikkerhet hos virksomhetene representerer dermed ikke bare en risiko for den enkelte, men for staten som helhet og dens evne til å fungere i fred, krise og krig, skriver artikkelforfatteren.Foto: NSM
Publisert 7. April 2021, kl. 09.25Oppdatert 7. April 2021, kl. 09.25