I DN 16. mai gjør opposisjonspolitikere på høyresiden et poeng av at jeg har brukt mye tid på å besøke næringslivet over hele landet. De mener jeg burde ha brukt mer tid på departementskontoret i Oslo. For å bevise at jeg faktisk jobber. Jeg kan forsikre dem om at hele departementet og jeg jobber på høygir både på og utenfor kontoret.

Regjeringen har allerede lansert ordninger som kan mobilisere tre milliarder kroner mer i grønne investeringer i år. Vi har lagt frem eksportreformen «Hele Norge eksporterer», med splitter nye tiltak som nå ligger til behandling i Stortinget. Vi har lansert «Én dør inn» til virkemiddelapparatet, noe næringslivet har ønsket seg i årevis. Vi er i gang med industrielle partnerskap med EU, Tyskland og Sverige, som kan gi næringslivet vårt betydelige vekstmuligheter i utlandet.

Nå jobber vi med å ferdigstille veikart for grønt industriløft og Norges første batteristrategi. Om kort tid sender vi på høring en rekke regelendringer som skal bidra til grønnere anskaffelser, et mer seriøst arbeidsliv og bedre konkurranse i dagligvaremarkedet. Til høsten kommer mineralstrategi, oppgradering av virkemiddelapparatet og ny eierskapsmelding. Her får opposisjonen mer enn nok å ta stilling til.

I DN-artikkelen står det at jeg ikke har sendt saker til Stortinget. Fakta er at denne regjeringen har levert tre ganger flere næringssaker til Stortinget enn det Høyre og Frp gjorde sitt første halvår i regjering. Når det gjelder egne stortingsmeldinger, leverte heller ikke Solberg-regjeringen slike til næringskomiteen de første seks månedene. Og det er det åpenbare grunner til: En stortingsmelding skal være grundig og gjennomarbeidet politisk håndverk. Det handler om respekt for Stortinget.

Hva er alternativet? Saker preget av slett håndverk og hastverk?

Det er underlig at høyrepartiene, som vanligvis later til å tale bedriftenes sak, mener at jeg har for mye kontakt med næringslivet. Etter to år med pandemi er det viktigere enn noen gang med en praktisk, jordnær og aktiv næringspolitikk basert på bedriftenes reelle behov.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.