Boligpolitikken på 1970–80 tallet var slik at «alle» kunne få lån i Husbanken og skaffe seg egen bolig. Og Husbanken anbefalte at boligen skulle være minimum 45 m² I dag averteres det leiligheter på 16 m²

De som kjøpte bolig den gang er i dag formuende. Men vi har en underklasse på 20 prosent som leier bolig, som ikke får ta del i den velstandsutvikling som eid bolig gir. En underklasse som ikke tilfredsstiller politikernes krav til å kunne komme inn på boligmarkedet. Selv om de betaler en leie som er tilstrekkelig for å kunne betjene lån og avdrag på egen bolig.

Og slik vil det nok forbli, fordi politikerne vil bli gjenvalgt. Derfor vil politikerne nødig gi de som leier bolig anledning til å kjøpte. Da blir politikerne ikke gjenvalgt av de 80 prosent som eier bolig. Det innebærer at i det demokratiske Norge holder flertallet mindretallet i boligfattigdom.

Det mener jeg er overgrep mot en folkegruppe.

Boligpolitikken burde være slik at man på sikt løfter folk ut av fattigdom, ved at de nedbetaler egne boliglån. Ikke andres. Det vil være lønnsomt for samfunnet, fordi man etter hvert får en så lav husleie at man klarer seg selv. Men grådigheten er en så dominerende egenskap i mennesker, at Ap kan utøve denne type grådighet, selv om det skader samfunnet.

De som leier betaler tilsvarende det det vil koste å betjene egne boliglån

La boligpolitikken være den som fantes på 70–80 tallet. Gi Husbanken de økonomiske rammebetingelser som skal til for at alle kan eie sin bolig. Det er umoralsk av Ap, som sier at «alle skal med», å forsøke å bortsnakke det forhold at de som leier betaler tilsvarende det det vil koste å betjene egne boliglån.

Oljefondet har investert 40 milliarder i eiendom i utlandet, hvor avkastningen er bare én prosent. Lån heller ut pengene til fattige nordmenn med én prosent rente og avdrag. Da vil alle kunne bli stolte boligeierne, og klare seg selv, uten å motta bostøtte fra Nav, noe mange leietagere gjør. I løpet av ti til 20 år vil de fattige blitt eiendomsmillionærer, uten kostnader for staten.

Ap og SV ivrer for at kommuner skal bygge utleieboliger i stor stil. Til og med en tredje boligsektor ivrer de for. Det innebærer at disse partiene vil lage en fattigdomsfelle for en folkegruppe.

Paradokset er at det er venstresiden i politikken som ivrer mest for et klassesamfunn, der tyve prosent av innbyggerne skal holdes i fattigdom, i utleieboliger.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.