Innlegg: Barnehagesalg: Uenig om faktum og jus

Roger Larsen i Norlandia har i DN 13. mai et svar til min kronikk om at barnehagenes salg av eiendom er ran fra fellesskapet (DN 6. mai). Han mener det bare er rett og rimelig at det er barnehageeierne som nyter godt av verdiøkningen på barnehageeiendommene, fordi det er «avkastning på den kapital og risiko som er investert». Underforstått de private aktørenes investerte kapital og risiko.

Mitt poeng er at de private aktørenes risiko ved barnehagedrift har vært svært begrenset, skriver artikkelforfatteren.
Mitt poeng er at de private aktørenes risiko ved barnehagedrift har vært svært begrenset, skriver artikkelforfatteren.Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB
Publisert 13. May 2022, kl. 11.13Oppdatert 13. May 2022, kl. 11.13