Vi bør lytte til president Bidens advarsel om kommersielle sykehjem, også i Norge, skriver Anders Kvale Havig i Sunnsoft, og de to forskerne Brooke A. Hollister og Charlene Harrington i innlegg i DN 28. mars. Ifølge de tre viser forskning at kommersielle sykehjem i USA, Canada og Storbritannia leverer dårligere kvalitet og er dyrere enn ikke-kommersielle. Dette gjelder spesielt for kjededrevne sykehjem eid av private equity-fond.

USAs president Joe Biden tok dette opp i «State of the Union»-talen 1. mars i år.

Havig, Hollister og Harrington mener erfaringene fra USA, Canada og Storbritannia kan overføres på norske forhold. Grunnlaget for den påstanden er at de har «besøkt flere amerikanske sykehjem, både kommersielle og offentlige, og disse drives ikke fundamentalt forskjellig fra i Norge, og pasientene har tilnærmet samme behov».

Det vitenskapelige grunnlaget for å overføre erfaringene fra USA, Canada og Storbritannia på Norge, er svært tynt.

Det er riktig at det er lite forskning og data på kostnader og kvalitet ved norske sykehjem drevet at ulike aktører. Noe finnes imidlertid, og de refereres til i Velferdstjenesteutvalgets rapport (NOU 2020:13). Konklusjonene er at det ikke synes å være systematiske forskjeller i kvaliteten på tjenestene som leveres.

Studier av kostnadene ved sykehjemstjenester er det enda mindre data på. Noen studier tyder på at kostnadene blir lavere ved konkurranseutsetting, men kostnadene som er med i de analysene er ikke fullstendige.

Det foreligger flere studier på svenske erfaringer enn på norske. Noen av disse er gjengitt i NOU 2020:13. En nyere studie kom imidlertid for om lag ett år siden («Privatizing welfare services, Lessons from the Swedish Experiment»). I Sverige er om lag 20 prosent av sykehjemmene private, de fleste kommersielt drevne. For de fleste kvalitetsindikatorene som brukes, kommer private sykehjem ut noe bedre enn offentlige.

Private har gjennomgående lavere kostnader, og det erfares at offentlige sykehjem lærer mer effektiv styring og organisering av private. I Norge har vi noen eksempler på tilsvarende læring når ideelle aktører har overtatt sykehjem fra kommersielle.

Det er beklagelig at det ikke er bedre data på norske forhold. Den norske og svenske velferdsmodellen er mer lik hverandre enn den norske og amerikanske. Derfor har vi nok mer å lære av svenske erfaringer, enn av amerikanske.

En kan bare undres over at de tre ikke har noen referanser til nordiske erfaringer.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.