Innlegg: Biden og norske sykehjem, ok, men hva med svenskene?

Det er mer nærliggende å se til vårt naboland Sverige, enn til USA, Canada eller Storbritannia hvis vi lurer på erfaringene med privat kontra offentlig drift.

Fra Sverige har vi en del erfaringer med privat sykehjemsdrift som tyder på at den kan være mer effektiv enn den offentlige.
Fra Sverige har vi en del erfaringer med privat sykehjemsdrift som tyder på at den kan være mer effektiv enn den offentlige.Foto: Hanna Johre
Publisert 29. March 2022, kl. 12.12Oppdatert 29. March 2022, kl. 12.12