Aleris-direktør Anita Tunold og daglig leder Daniel Sørli i Dr. Dropin reagerer på et intervju med meg i Dagens Næringsliv, hvor jeg uttrykker bekymring for den voldsomme veksten av private helseaktører. Det bør ikke komme overraskende på noen at denne regjeringen vil prioritere vår offentlige helsetjeneste, og ikke ordninger som styrker private aktører.

Lik tilgang til helsetjenester av høy kvalitet, uansett størrelse på lommebok, er et grunnleggende prinsipp for vår felles helsetjeneste. Vi kan ikke akseptere en utvikling der enkeltpersoners betalingsvillighet i økende grad skal gi fortrinn som raskere eller bedre helsehjelp. Det skaper sosial ulikhet.

Vi har ikke noe imot å samarbeide med private aktører på områder der det kan gi et bedre tilbud. Men det er viktig at dette skjer på vår felles helsetjenestes premisser. Vi ønsker ikke at private aktører skal kunne etablere seg fritt, og tappe lokalsykehus eller eldreomsorgen for ressurser – slik vi har sett eksempler på med den forrige regjeringens ulike privatiseringsordninger.

De regionale helseregionene kjøpte helsetjenester fra private aktører for over 16 milliarder kroner i 2020. Private aktører utgjør et vesentlig bidrag til den offentlige helsetjenesten. Det kommer de også til å fortsette å gjøre under denne regjeringen. Regjeringen er positiv til at helseforetak og kommuner samarbeider med private aktører, så lenge samarbeidet er basert på avtaleforhold og det er reelle behov som er grunnlaget for at en velger å kjøpe tjenester.

Min prioritet som den øverste ansvarlige for Norges helsetjenester vil være å styrke den offentlige helsetjenesten. Det handler om å prioritere dem som er i kontakt med pasientene. Vi har derfor i vårt første budsjett startet arbeidet med å styrke kommunene og sykehusøkonomien. Den mest rettferdige og beste helsetjenesten er det fellesskapet som leverer, ikke det private markedet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.