I sitt svar til mitt innlegg hevder Halvor Hoddevik og Richard Priestley 2. september at jeg mangler forståelse av hvordan aspekter ved Nbims forvaltning kan skape interessekonflikt gitt Nicolai Tangens opprinnelige ansettelsesavtale. Jeg kan berolige dem med at jeg forstår deres argument, og at vi langt på vei deler hensynet om tilliten til Norges Bank som forvalter av våre felles verdier.

Mitt poeng er det problematiske i at de foregir seg å diskutere et forhold, mens de i realiteten adresserer et annet som de smugler inn bakveien.

Situasjonen avhjelpes ikke ved at Hoddevik og Priestley skråsikkert beskriver Nbims avvik fra referanseindeksen som «shortposisjoner» og «spekulasjonsvirksomhet». De vet selvfølgelig at Finansdepartementets forvaltningsmandat tillater et visst slikt avvik, og at Nbim begrunner bruken av dette blant annet med hensyn til kostnadseffektiv forvaltning, som mandatet også pålegger. Det er altså flere hensyn og grunner til denne praksisen enn at man «spekulerer i at aksjer skal stige og falle i forhold til indeks».

Dersom formålet er å forstå og frembringe kunnskap om andres aktiviteter er det påkrevet å lytte til og gå deres påstander i møte. Man står ikke fritt til å beskrive handlinger og tilskrive motiver eller avskrive meningsmotstandere som «impertinente» eller forvirret. Det fordrer snarere et rikere språk enn det man får ved å fattigslig regne på avviket mellom portefølje og indeks. Og dette gjelder særlig for et stort og demokratisk forankret fond som vårt.

Kanskje er dette «filosofiske spissformuleringer». Mer praktisk kan vi spørre om prosessen og ordskiftet knyttet til Tangens ansettelse ikke var tilstrekkelig komplisert, om vi ikke også skal legge forvaltningsmandatet i potten.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.