I DN 27. september tar Bård Bjerkholt et oppgjør med bærekraftige aksjefond. Han bruker fondet jeg forvalter, Storebrand Fremtidens Byer, som et grelt eksempel. Han illustrerer teksten slagkraftig med et bilde av elsparkesykkel-rot i Oslo og hevder at Storebrand selger elsparkesykkel-investeringer som bærekraftige fond.

Sunniva Bratt Slette
Sunniva Bratt Slette

Det er riktignok ett selskap blant 54 i porteføljen som har noe produksjon av sammenleggbare elsparkesykler til privat bruk, men størstedelen av produktutvalget består av elektriske sykler og mopeder.

La meg derfor slå fast at det ikke er representativt å illustrere fondsporteføljen med utleide elsparkesykler.

Men la oss heller løfte blikket. For selv om poengene i kommentaren til Bjerkholt springer litt i ulike retninger, viser den at bærekraftige investeringer er et komplekst felt.

Vi leter ikke bare etter «gode selskaper». Vi ser først og fremst etter gode investeringsmuligheter

Kommentatoren setter blant annet spørsmålstegn ved om det går an å plukke vinnerselskaper ved å sortere dem etter «hvor mye godt de gjør». Det gjør han rett i, men dette er en grov forenkling av vår strategi. Storebrand Fremtidens Byer er et av flere spissede fond som er konstruert for å gi en eksponering mot spesifikke temaer.

Fondet investerer i selskaper som bidrar til å forme fremtidens byer. Hvordan en slik by skal se ut, er i stor grad bygget på vitenskapelige fakta.

Vi leter derfor ikke bare etter «gode selskaper». Vi ser først og fremst etter gode investeringsmuligheter. Innovasjon, teknologiutvikling og smarte måter å løse samfunnstjenester på har en høy verdi.

Selskapene vi definerer som løsningsselskaper, skal kunne gi meravkastning for kundene fordi de ser muligheter knyttet til store utfordringer som verdenssamfunnet har gitt klare signaler om at vi må finne løsninger på.

Det er mange eksempler på at bærekraftsutfordringene gir nye investeringsbehov. I forrige uke kuttet Verdens helseorganisasjon (WHO) grensen for hvor lite luftforurensning mennesker tåler for å sikre god helse. Byer vil derfor måtte innføre enda sterkere tiltak for å sikre innbyggerne en forsvarlig luftkvalitet. Hvis verdens byer lykkes med dette, kan resultatet være både bedre folkehelse og en positiv klimaeffekt.

Lette og elektriske kjøretøy, gjerne kombinert med menneskekraft, kan redusere biler, kø og luftforurensning og er blant løsningene som kan bidra til bedre luftkvalitet, lavere utslipp og effektive transportløsninger. Når vi vet at 70 prosent av verdens befolkning vil bo i en by i 2050, er det i mine øyne ganske tydelig at selskaper som leverer slike løsninger kan tjene på å være godt posisjonert i dette segmentet.

Et annet eksempel på selskaper som har fremtiden foran seg, er de som leverer løsninger på vannmangel. Vann er et gode som nå koster selskaper, samfunn og mennesker stadig mer, og løsninger knyttet til vannhåndtering er derfor mer ettertraktet enn tidligere. Fremover må selskapene også i økende grad håndtere klimatilpasninger som følge av styrtregn, flom og økte havnivåer.

Det er anerkjent at den globale finansbransjen har en sentral rolle, sammen med regulerende myndigheter, for å bidra til at verden når FNs bærekraftsmål og Parisavtalen. Sistnevnte er ikke bare et signert dokument, men en ratifisert avtale som er forpliktende. Dette betyr endring. Å vite hvilke selskaper som er godt posisjonert for denne endringen er ganske avgjørende informasjon for å forstå om selskapet er en bra investering eller ikke.

Som aksjonærer er det derfor ikke bare finansieringskostnaden til selskapet som har betydning, slik Bjerkholt fremholder.

Bjerkholt mener at investeringer i annenhåndsmarkedet, slik aksjeinvesteringer jo er, ikke bidrar til å endre noe. Men en langsiktig kapitalforvalter kan ha stor påvirkningskraft gjennom internasjonale investorallianser, kritiske spørsmål og krav. Flere selskaper vil kunne si at de har endret strategien etter påvirkning fra sine investorer.

Som fondsforvalter har jeg mål om å skape merverdi for kundene. Samtidig ønsker jeg å bidra til en endring som utvikler mer bærekraftige systemer for byer, vann, luft og ikke minst, mennesker. Om vi møter disse utfordringene godt nok og tidsnok vet vi ikke ennå. Men vi investerer med en forventning om at fremtiden skal bli et bra sted å være, og at dette skal lønne seg.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.