Fjerning og gjenvinning av offshoreinstallasjoner er en viktig del av det grønne skiftet. Professor Gunnar S. Eskeland ved NHH har i sin kronikk i DN, «Sokkelen skal ryddes vi må følge godt med så vi ikke overbetaler og går glipp av muligheter», helt rett i at det hadde vært flaut dersom Norge ikke hadde spilt en viktig rolle i opprydningen på sokkelen.

Siden tidlig på 2000-tallet har norsk kompetanse sørget for at stål fra sokkelen brukes på nytt. Opprydding i Nordsjøen skjer på en trygg og miljøvennlig måte.

Samfunnsutfordringen og muligheten oppsto i 2004 da den første plattformen, Ekofisk-tanken, skulle bringes til land for gjenvinning. En ny metode basert på landbasert resirkulering av industrianlegg ble utviklet. 98 prosent av stålet på tanken ble gjenvunnet.

Norsk industri og ingeniørkompetanse har siden den gang utviklet et relevant fagmiljø som internasjonalt ligger i front og som fortsatt utvikles. I et globalt marked vil det også være behov for internasjonale partnere.

Opprydding på sokkelen er sirkulær økonomi i praksis. Det meste fra en plattform kan utnyttes som råstoff i ny produksjon. Stålet blir benyttet som armeringsjern i nye bygg. Marin begroing blir til kompost og matjord. Farlig avfall deponeres forsvarlig.

Gjenbruk av stål har 70 prosent mindre klimagassutslipp enn malmbasert produksjon. Dette tilsvarer en utslippsreduksjon på én kilo CO2 per kilo gjenvunnet stål. Vår virksomhet alene har gjenvunnet nærmere 300.000 tonn stål.

Installasjoner som har vært operative i mange år, inneholder miljøfarlige stoffer og kan utgjøre en sikkerhetsutfordring. Kunnskap om risiko knyttet til helse, miljø og sikkerhet er derfor en forutsetning. Grundig planlegging og kartlegging sikrer at ikke-gjenvinnbare materialer og farlig avfall blir håndtert på en sikker måte helt frem til godkjente mottak. Myndighetene har satt strenge krav til mottaksanlegg og miljøovervåkning.

Private aktører som ønsker å ta en tydelig posisjon satser langsiktig og investerer i kompetanse og fasiliteter. På industriområdet som tidligere var fødested for flere av de største norske plattformene, ble det tidlig investert over 600 millioner kroner i det som anses som Europas mest moderne og miljøvennlige anlegg for mottak.

Det er et av få EU-godkjente anlegg som også omfatter fjerning av skip – fasiliteter som gir konkurransekraft også for internasjonale oppdragsgivere.

Fremover kan myndighetene spille en sentral rolle gjennom å legge til rette for et enda mer forutsigbart marked. Konkurransen bør først og fremst handle om å levere de beste og sikreste løsningene.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.