Åsmund Sunde Valseth argumenterer i et innlegg i DN 29. april for innføring av grunnrenteskatt på havvind da havvind er en stedbunden virksomhet. Han argumenterer for at en nøytral grunnrenteskatt ikke vil påvirke selskapenes investeringsbeslutninger, slik at et prosjekt som er lønnsomt før grunnrenteskatt også vil være lønnsomt etter grunnrenteskatt.

Valseths resonnement forutsetter at det finnes investorer til alle havvindprosjekt, også de helt marginalt lønnsomme. Gitt den sterke interessen for å vri investeringer fra olje til fornybart, er det nok ikke en urimelig antagelse at også marginale prosjekt vil tiltrekke seg investorer, om ikke nødvendigvis de investorene en helst kan ønske seg.

Det er likevel noen klare svakheter med Valseths forslag.

For det første er det ikke slik at alle stedbundne virksomheter skal ilegges ekstraordinær grunnrenteskatt, men kun stedbundne virksomheter som forventes å ha ekstraordinær avkastning. Dette er en av grunnene til at kraftkrevende industri – i aller høyeste grad stedbunden virksomhet – ikke ilegges grunnrenteskatt.

Innen havvind internasjonalt er det så langt ikke mye som indikerer ekstraordinær avkastning, jf. blant annet danske Ørsted, som nå rapporterer fallende marginer innen havvind, men svært gode resultater innen naturgass.

For å få ekstraordinær avkastning kreves unik tilgang til en eller annen form for begrenset ressurs. «Intet er så rommelig som havet», skrev Alexander Kielland, og det er ikke lett å argumentere for tilgang til havområder som unik ressurs. I teorien kan en tenke seg grunne havområder nær de europeiske markedene som begrenset ressurs, men dette vil da kun gjelde bunnfast vind, ikke den flytende havvinden som Norge ønsker å satse på.

Hans Hvide ved UiB påpekte nylig at norske vindmøller produserer mest når vi har minst behov for kraften, altså når det også blåser på kontinentet og strømprisen derfor er lavest.

At vindkraft, i motsetning til vannkraft, ikke er regulerbar, reduserer muligheten for ekstraordinær avkastning. I tillegg skal vindkraft konkurrere mot andre energiformer, som for eksempel solkraft, hvor kostnadene stadig faller.

Hvis det er lite sannsynlig at det noen gang blir behov for grunnrenteskatt innen havvind, hvorfor ta kostnadene med å komplisere skattesystemet?

For ordens skyld: Blomgren arbeider også i et større forskningsprosjekt om investeringer i hav- og energinæringer finansiert av bransjeforeningen Norsk olje og gass.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.