Så bra med engasjement fra folk som er opptatt av dyrevelferd, slik Elisabeth Gard er i sin replikk til oss 16. september, for det er vi også. Nofence ble faktisk stiftet med bakgrunn i et sterkt ønske om at beitedyr må få komme ut og beite. Vi blir lei oss om det oppfattes som om vi forsøker å legge skjul på hvordan vår teknologi fungerer. Tvert om, dette er vi veldig stolte av, og det er beskrevet to steder på våre hjemmesider under «Utforsk» og «Læringssenter» samt i vår brukerveiledning.

Vår teknologi henvender seg til dyras hørselssans i stedet for synssans, og det sentrale i teknologien er at dyra imponerende fort lærer seg å snu på lyd.

Nofence-systemet har også vært gjennom grundige studier for å dokumentere god dyrevelferd. Disse tilfredsstiller norske myndigheters krav for bruk av produktet først til geit, så til sau og til slutt storfe. Produktet utvikles videre og studeres i dag av mer enn 25 universiteter og institutter over hele verden. Fire personer har tatt eller tar sin doktorgrad på virtuelle gjerder, og dyrevelferd er en fellesnevner hos dem alle.

Vi håper på forståelse for at det er begrenset hva man får forklart i et innlegg som handlet om nye muligheter i landbruket. Samtidig ønsker vi å forbedre oss, og har planer om mer innhold på våre sider – også om dyrevelferd.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.