DN hadde 5. november en lederartikkel om kutt i kollektivtrafikken hvis ikke regjeringen fant ekstra midler i endringsproposisjonen til statsbudsjettet for 2022. Proposisjonen er nå lagt frem uten flere penger til dette formålet. Regjeringen har dog økt posten for frie midler til fylkeskommunene, men disse har mange andre velferdsgoder å ivareta i tillegg til kollektivtrafikk.

I valgkampen og i Hurdalsplattformen viste regjeringspartiene stor omsorg for distriktene og det de betegner som «vanlige folk». Redusert kollektivtilbud vil imidlertid primært ramme både distriktene og vanlige folk.

Skal man kutte i tilbudet, er det mest å spare på å kutte lengre ruter i distriktene med få passasjer og høye kostnader per passasjerkilometer.

Man kommer heller ikke unna kutt i byene gjennom nedleggelse av noen ruter og redusert frekvens på andre.

Folk på lavere deler av lønnsstigen i distriktene og byene uten råd til egen bil er mest avhengige av kollektivtilbudet. I tillegg kommer ungdom. Disse gruppene vil få utfordringer med å komme til og fra jobb eller skole på en effektiv måte. Det vil også bli vanskeligere å delta i fritidsaktiviteter og sosiale arrangementer.

Dette vil redusere livskvaliteten for mange. Redusert kollektivtilbud vil også gjøre det vanskeligere å innfri klimamålene. Vi håper SV får gehør i budsjettforhandlingene og sikrer en sosialt rettferdig klima- og transportpolitikk.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.