På den ene siden skal Norge elektrifisere sokkelen og kutte utslippene fra oljeplattformene, på den andre siden skal Norge bygge opp nye grønne og kraftkrevende industrier langs kysten som eksempelvis produksjon av batterier, hydrogen og prosessindustri som skal lage verdens grønneste produkter ved hjelp av karbonfangst- og lagring.

Man skulle tro at Vestland, det desidert største kraftproduserende fylket i Norge, skulle ha nok elektrisitet til å håndtere begge deler. Men nei, dette paradokset har medført at bare i bergensregionen er ti industriprosjekter stoppet opp som følge av at Statnett ikke kan garantere elektrisk kraft til disse prosjektene.

Det er altså ikke mangel på kraft, men mangel på forsyningssikkerhet. Situasjonen er så prekær at Norge står i en spagat der vi ikke kan gjøre begge deler, samtidig elektrifisere sokkelen og holde tritt med behovet for nye grønne og fremtidsrettede industriarbeidsplasser.

Dagens utredningsinstitutt for etablering av ny kraftforsyning er laget i en annen tid og er foreldet. Tidligere var energimiksen og behovet mer forutsigbart. Det grønne skiftet går derimot i et tempo som krever en helt annen responstid fra myndighetene om vi skal lykkes med å kutte utslippene i tråd med våre forpliktelser til EU og Parisavtalen, samtidig som vi skal skape nye grønne arbeidsplasser.

Konkurransekraften vår ligger i den verdensledende kompetansen vi har i energisektoren langs kysten, både offshore og onshore, og de komparative fortrinnene vi har med tilgang på fornybar vannkraft, og etter hvert hydrogen, ammoniakk og vind.

Derfor håper vi at regjeringen i sin kommende stortingsmelding om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser tar på alvor at mangel på kraftforsyning stanser utviklingen på Vestlandet. En vei til målet er å gjøre som nettselskapene har foreslått om å lage en nasjonal strategi for å møte behovet for elektrisitet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.