Det var interessant å lese innleggene i DN om boligutleie forrige uke. Morten Andreas Meyer i Huseierne viser i innlegg i DN 6. mai igjen til vår rapport «Å leie bolig». Det er hyggelig. I motsetning til Meyer tror jeg Kari Due-Andresen har lest rapporten.

Det er ikke unaturlig at Meyer er opptatt av tall som virker positive for hans medlemmer, men der han ser 78 prosent godt fornøyde leietagere, ser vi 22 prosent som ikke er det. En betydelig andel, vil jeg si. Hvert år står misfornøyde og frustrerte leietagere for en mengde fortvilte henvendelser til oss og mange saker i husleietvistutvalget (HTU).

Jeg er enig med Meyer i at det blir unyansert å si at markedet roper etter profesjonelle utleiere. Men: Markedet roper etter stabile boliger som fungerer som et godt alternativ til å eie. Leiemarkedet trenger nye regler som tilrettelegger for livslange kontrakter, og her mener vi det samme som Due-Andresen er inne på i sin spalte; det er en byrde profesjonelle utleiere har best forutsetninger for å kunne gi.

I så måte roper markedet etter utleiere som tåler en regulering som gir helt nødvendige rettigheter til leietagerne

Dagens regelverk mangler en grunnleggende forståelse av at det er noens hjem som reguleres. Derfor er vårt mantra om revisjon av Husleieloven: Stabilitet – frihet – privatliv. Dette er det mulig å få til med politisk vilje.

Mange leietagere har behov for en trygghet som flere av Huseiernes medlemmer ikke kan gi. Nettopp det at nær 70 prosent av husleie skjer mellom private, der utleier har behov for andre rammer enn leietager, er jo et tungt argument for at det i de store byene – ved siden av det private – bør være et større profesjonelt utleiemarked med andre betingelser.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.