De store kommunene i Norge har ikke benyttet en forsikret løsning hos livselskap, men har egne pensjonskasser som håndterer pensjonsløftet. Dette gjelder blant andre Oslo, Bergen, Trondheim, Drammen, Kristiansand og Viken. Pensjonsrettighetene er de samme og følger av felles tariffområde.

Det er upresist når det hevdes at kommunene la seg ned for å sove etter 2012, for i etterkant har pensjonskasser sett dagens lys i Asker, Bærum, Harstad og Tromsø.

Tall fra Finanstilsynet underbygger at de kommunale pensjonskassene gjennomgående har høyere avkastning på kapitalen til forvaltning enn ved forsikret løsning. I 2019 var den verdijusterte avkastningen i kommunale pensjonskasser på 8,9 prosent. Aksjeandelen utgjorde samtidig 34 prosent. I 2020 hadde de kommunale pensjonskassene i snitt 6,6 prosent verdijustert avkastning. Aksjeandelen i kollektivporteføljen for kommunale pensjonskasser var i 2020 økt til 36 prosent. Pensjonskassene har gjennomgående god soliditet.

Les også: Innlegg: Våkne kommuner har lite å spare på pensjon

Kommunesammenslåinger har også påvirket kommunale pensjonskasser. I 2020 fikk fem pensjonskasser tilført netto 6,8 milliarder kroner i premiereserve fra ulike andre ordninger.

For offentlig sektor, der produktet er generisk og reguleringen fiksert, innebærer de gode økonomiske resultatene frigjort kapital til andre viktige samfunnsoppgaver gjennom et rimeligere finansiert pensjonsløfte. Det er betydelig med midler som kommunen kan disponere til gode formål lokalt.

Samtidig er pensjonskassene selveiende finansforetak, med fravær av eksterne aksjonærer med egne utbytteforventninger og frykt for eksponering av egenkapitalen.

Les også: Innlegg: Sovemedisin fra KLPs styreleder

God håndtering av eget kollektiv, gjennom aktive HMS-tiltak, kan også virke inn på forsikringsresultatet og ved redusert uttak av uføreytelser og høyere pensjoneringsalder. Besparelsen ved de gode tiltakene forblir i lokalsamfunnet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.