DN gir i en leder 6. desember et svært fortegnet bilde av hva EUs direktivforslag om et europeisk minstelønnsregime vil kunne innebære for Norge.

EU foreslår ikke «å innføre en felles minstelønn», slik DN skriver. EU har ikke mandat til å lovregulere i spørsmål om lønn, som i henhold til traktaten er et nasjonalt anliggende.

Formålet med forslaget er å sørge for at alle medlemslandene har et adekvat nasjonalt lønnsgulv, og at det omfatter en tilstrekkelig andel av arbeidstagerne. Nasjonale minstelønnsregler kan forankres i avtaler, lovgivning eller i lovhjemlet allmenngjøring av minstesatser i tariffavtaler. Det siste er hevdvunnen praksis i en rekke norske bransjer.

EU-forslaget innebærer altså ikke at medlemslandene må innføre en lovfestet, statlig minstelønn.

Land med avtalebasert minstelønn hvor avtaledekningen er under 70 prosent, må imidlertid ta grep for å styrke dekningsgraden. Det kan skje ved offentlige tiltak for å øke organisasjons- og avtaledekningen, gjennom økt bruk av allmenngjøring, eller ved lovgivning.

I Norge bidrar dagens vedtak om allmenngjøring i ni bransjer til at den faktiske dekningsgraden for tariffavtaler er utvidet fra rundt 60 prosent til 71 prosent (se Nergaard m.fl. 2021).

Hva som enn skjer med EU-forslagets EØS-relevans eller norske krav om bruk av reservasjonsretten, tar nok DNs lederskribent derfor litt hardt i når det varsles om en mulig «vesentlig endring i den norske lønnsdannelsen». Den endringen fikk LO gjennom allerede før EØS-inntredenen i 1994, i form av Lov om allmenngjøring av tariffavtaler.

Enten EU-direktivet gjøres gjeldende i Norge eller ei, er det uansett tid for å modernisere loven så den kan brukes mot underbetaling av innlendinger, ikke bare av utlendinger, slik dagens ordlyd tilsier.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.