Sammenheng mellom klimapolitikk og næringspolitikk er helt avgjørende. Særlig i Norge, hvor tusenvis av arbeidsplasser i olje og gass må erstattes av noe annet. Likevel mener Civitas Steinar Juel i sitt innlegg 1. februar at Bellona «sauser sammen» næringspolitikk og klimapolitikk.

Bellona er i stand til å ha opptil flere tanker i hodet samtidig. Det er absolutt ikke slik at all klimapolitikk er næringspolitikk, men næringspolitikk er også klimapolitikk.

En av de store linjene i europeisk og internasjonal klimadebatt er spørsmålet om en rettferdig, grønn omstilling. Det handler om å skape trygge og gode jobber som del av det grønne skiftet, og sikre at omstillingen vekk fra fossil-økonomien ikke rammer usosialt. Satsing på klimateknologier som både skaper arbeidsplasser og bidrar til å løse klimakrisen er ett av våre svar på dette.

Batterier er helt sentralt for storskala elektrifisering. Og produksjon av batterier på fornybar strøm i Norge vil få fotavtrykket ned enda mer og bidra til internasjonale utslippskutt, før og etter 2030.

Vi tror ikke at Juel retter skytset mot en nasjonal satsing på batterifabrikker fordi han er bekymret for om vi når klimamålet for 2030, men fordi han ser konturene av en nasjonal satsing på ny industri. Slike satsinger er mer enn ukvemsord i kirken for enkelte økonomer.

Juel ønsker i stedet at valget om hvem som lager løsningene, eier teknologiene og hvor de skal produseres, bør avgjøres på «vanlig måte». På vanlig måte? Gjennom intens kappestrid mellom nasjonalstater om å gi best mulig vilkår for nye etableringer, slik det er i dag?

Her må det være lov til å spørre om det er noen hjemme.

En nasjonal satsing på ny industri for klimaløsninger vil vise at vi har flere ben å stå på når oljealderen avsluttes. Så får det være et tilleggsmoment at det er et enormt marked for batterier, at fabrikker skaper arbeidsplasser og inntekter til å finansiere blant annet fremtidens helsevesen.

Løsningen på klimakrisen handler om mye mer enn næringspolitikk.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.