Jeg har fulgt med i den senere tids debatt om ansettelsen av Nicolai Tangen som ny leder i Oljefondet. Et sentralt punkt har vært forholdet mellom Nicolai Tangen og forvaltningsselskapet Ako Capital, som er registrert i Storbritannia. Ettersom jeg har påtatt meg å bidra til at Nicolai Tangen ikke skal kunne motta utbytte fra Ako Capital eller informasjon om virksomheten i selskapet så lenge han er leder i Oljefondet, og heller ikke skal kunne påvirke virksomheten i Ako Capital, vil jeg opplyse følgende:

Det er inngått kontrakter som innebærer at Nicolai Tangen ikke lenger er partner i selskapet Ako Capital. Han har derfor ikke lenger noen direkte eierinteresser i dette selskapet. Det innebærer blant annet at han ikke lenger vil motta informasjon fra Ako Capital om selskapets virksomhet.

I stedet har selskapet DSHN Philanthropy LLP (DSHN), som er registrert i Storbritannia, gått inn som ny partner i Ako Capital.

Selskapet DSHN er eid 100 prosent av Nicolai Tangen, men Tangen har overført forvaltningen av sine eierinteresser i selskapet til meg. Det innebærer at jeg forvalter alle stemmene i selskapet. Denne overføringen vil ikke kunne endres uten samtykke av Norges Bank.

Jeg er i tillegg valgt som styreleder i DSHN og har i egenskap av forvalter av Tangens eierinteresser i selskapet og som styreleder avgjørende beslutningsmyndighet i selskapet. Min hovedoppgave vil være å vareta DSHNs eierinteresser i Ako Capital.

Det følger av mitt mandat at jeg skal sørge for at utbytte som blir utbetalt fra Ako Capital til DSHN blir videreført til den veldedige stiftelsen Ako Foundation. Det innebærer at Tangen ikke vil motta midler fra Ako Capital/DSHN så lenge han er leder av Oljefondet. Midlene vil i stedet gå til den veldedige stiftelsen Ako Foundation.

Jeg har forpliktet meg til å utføre mitt oppdrag i DSHN på et selvstendig grunnlag og kan ikke instrueres av noen andre, heller ikke Nicolai Tangen. Jeg har også forpliktet meg til å utføre mine oppgaver uten å ha noen som helst form for kontakt eller klarering med Nicolai Tangen. Videre har jeg forpliktet meg til å sørge for at Nicolai Tangen ikke får noen som helst form for informasjon om virksomheten i DSHN, herunder informasjon som måtte tilflyte dette selskapet som medeier i Ako Capital.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.