I 1981 opprettet staten stiftelsen Lovdata for å forvalte Norges lover og andre sentrale rettskilder. Nå kan en vedtektsendring privatisere Lovdata.

De fleste kjenner sikkert lovdata.no, og mange tror dette er en offentlig ressurs hvor stat og storting gjør lover tilgjengelige for alle.

Så er dessverre ikke tilfelle. Selv om staten i sin tid opprettet Lovdata, beveger stiftelsen seg mot å bli en privat aktør i et lukrativt marked for juridisk informasjon. En nylig vedtektsendring gjør at styret uvides fra 5 til 7 medlemmer. Det endrer maktbalansen og gjør at mer enn 50 % styremedlemmene nå blir private aktører.

Lovdata oppgir selv at hensikten er unngå å bli omfattet av EUs viderebruksdirektiv, et direktiv som fremmer viderebruk av offentlig informasjon. Lovdata prøver altså å omgå direktivet og hindre slik gjenbruk.

I utgangspunktet er stiftelser «uforanderlig» og alle endringer krever søknad og godkjennelse fra Stiftelsestilsynet etter de ufravikelige reglene om «omdanning» i Stiftelsesloven §§ 45 til 55. De som opprettet stiftelsen må informeres i forkant, slik at de kan komme med innvendinger.

Ved innsynsbegjæring har vi fått innsikt i Lovdatas stiftelsesgrunnlag hvor en leser:

«Etter Justisdepartementets oppfatning er det ønskelig å unngå en kommersialisering av det edb-assisterte rettslige informasjonssystem. De skrevne rettskilder er, med unntak av litteraturen, produkt av offentlig virksomhet, og kan sies å være en del av vår felles eiendom.» (vår utheving)

Vi mener endringen av vedtektene for å unngå viderbruksdirektivet er i direkte strid med stiftelsesgrunnlaget. Vi har ikke funnet tegn til at Lovdatas ledelse og styre har informert sine opprettere om dette. Videre fremstår det som at Lovdata har villedet Stiftelsestilsynet ved å tilbakeholde informasjon. På den måten har Stiftelsestilsynet godtatt vedtektsendringen etter vilkårene for mindre administrative endringer.

Dersom Lovdata klarer å privatisere norske lover uten motstand og i strid med stiftelsesgrunnlaget, blir dette det nærmeste vi kommer et statskupp i Norge i nyere tid. Vi ber derfor Stiftelstilsynet omgjøre vedtektsendringen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.