Ny nettleie løser ingenting

I sommer har det pågått en viktig debatt i DNs spalter om NVEs forslag til ny prismodell for nettleie. Debatten er dominert av kommersielle aktører med ulike interesser. At forslaget har store negative konsekvenser for forbrukerne som betaler for nettet, får lite oppmerksomhet.

Det er en fordel for alle at det eksisterende strømnettet utnyttes bedre og at investeringer forskyves i tid. Men med den foreslåtte modellen oppnår man ikke noe annet enn at strømregningen blir enda vanskeligere å forstå for folk flest.

Gjennomføring av forslagene vil i praksis bety fastpris på nettleien. Ved å innføre en nettleiestruktur som innebærer at den delen vi kan påvirke gjennom eget forbruk, reduseres fra 70 til 10 prosent, sitter vi igjen med en nettleie som så å si er helt løsrevet fra hvor mye strøm vi bruker. Det er et helt uforståelig budskap, med brutale konsekvenser: betydelig svekket motivasjon for å spare strøm og investere i viktige energitiltak.

Ikke bare er det dumt for den enkelte husholdning. Det står også i skarp kontrast til politiske mål om redusert energiforbruk i landets boliger, og til tidligere råd til forbrukerne om å skaffe seg varmepumpe og å etterisolere.

NVE og Energi Norge pakker udokumenterte påstander om effekten av foreslåtte tiltak inn i et smart retorisk grep og kaller det «moderne nettleie». Men det finnes ingen dokumentasjon på at den «moderne nettleien» gir en bedre utnyttelse av nettet. Siden NVE ikke har tid til å vente på alle pilotene som er satt i gang, eller data fra AMS-målerne, vet vi lite om hvilken modell forbrukerne responderer best på.

Evaluering av pilotene som faktisk er gjennomført, viser at løsningen som NVE nå foreslår som permanent, ikke har endret forbrukeradferden.

NVEs utgangspunkt er forståelig, men analysen og medisineringen er helt feil. Det er ikke første eller siste gangen at samfunnsøkonomiske modeller som ser bra ut på papiret ikke gir ventet resultat. Forbrukerne handler ganske enkelt annerledes enn ekspertisen legger til grunn.

Det er denne tabben vi ber myndighetene unngå denne gangen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.