I sommer har det pågått en debatt i DN om innføring av ny nettleie. Nelfo og Huseierne har flere ganger stilt spørsmål om hvorfor det er nødvendig å legge om dagens prismodell.

Svaret er enkelt: De neste 20 årene kommer vi til å bruke mye mer strøm enn i dag. DNV-GL har beregnet at økningen kan komme opp i 30–35 TWh – altså rundt 25 prosent. Det skyldes at vi skal erstatte fossil energibruk med strøm på mange samfunnsområder, og i tillegg skape nye arbeidsplasser innen kraftintensiv industri, datasentre og batterifabrikker.

Denne strømmen må transporteres ut til kundene. Dersom vi bruker mye strøm samtidig, må vi bruke flerfoldige milliarder kroner på å øke kapasiteten i strømnettet. Ikke ulikt om man dytter mange tusen flere biler ut på veiene i rushtiden. Dersom vi derimot premierer kundene for å fordele lading og annen strømbruk over flere av døgnets timer, blir kostnaden lavere.

Hensikten med den nye nettleien er nettopp å gi kundene en gulrot for å bruke strømnettet smartere. Det handler ikke om at nettselskapene skal tjene mer penger eller gjøre det vanskelig for folk flest. Tvert imot handler det om å holde nettleien lavest mulig for alle som bruker strøm.

Vi har bedt NVE justere forslaget sitt, slik at det fortsatt skal være penger å spare på energieffektivisering.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.