Tore Strandskog i Nelfo kommer i DN 24. juni med noe unyanserte kommentarer til de planlagte endringer i nettleien. For ordens skyld: Alle norske nettselskaper er direkte eller indirekte eid av kundene gjennom kommuner og fylkeskommuner. De konkurrerer om å være effektive, og vil selvfølgelig det beste for strømkundene. Det samme vil energimyndighetene. Det nye forslaget for fastsettelse av nettleien er nettopp ment å skulle ivareta kundenes interesser.

Hovedpoenget er å redusere forbrukstoppene og dermed kostnadene. Målet er å utnytte dagens nett så godt som mulig når vi nå skal ivareta samfunnets behov for utslippsfri transport og generell elektrifisering.

Både myndigheter og bransjen er opptatt av å gi et bedre prissignal for å fordele lasten, men også gi fleksibilitet i regelverket slik at vi kan finne optimale løsninger for nettets ulike utfordringer.

Dette vil redusere de samlede kostnadene og gi en riktigere fordeling mellom brukerne.

Vi deler Strandskogs holdning til strømsløsing. Det er dyrt og unødvendig. Ny nettleie bør derfor utformes på en måte som opprettholder trykket på energieffektivisering. Vi håper alle kan være med på å dra i samme retning i denne viktige saken for kundene.

Dagens ordning er ikke en opsjon. Bransjen ønsker at elektrifisering av hensyn til klima skal være enkelt og billigst mulig for kunden. Da må vi endre ordningen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.